"obj-c recursive" obj-c recursive etiketi ile işaretlenmiş eğitimler

Fonksiyonlar

OBJECTIVE C DİLİNDE BİR FONKSİYONUN YAPISI

C dilinde bir program, kesinlikle en az bir fonksiyondan oluşur. Gerçekten de aşağıdaki gibi, en basit görünümlü bir C programına bakarsak,

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc,const char *argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
    
    NSLog(@"\nC GÜÇLÜ BİR DİLDİR\n");
    [pool drain];
    return 0;
}

 

bu programın main adlı fonksiyondan oluştuğunu söyleyebiliriz. O halde, burada önce bir fonksiyonun nasıl tanımlanabileceğini ve daha sonra da nasıl kullanılabileceğini öğrenmeliyiz.