"obj-c while döngüsü" obj-c while döngüsü etiketi ile işaretlenmiş eğitimler

Döngü (Loop) Oluşturma

Döngü veya döngüsel işlem veya tekrarlı işlem (iteration), bilgisayarı aynı işlemler grubunu belirli bir koşul sağlanana kadar tekrar tekrar yapmak için yönlendirir. Objective C dilinde döngü yapısını oluşturmak için 3 deyim mevcuttur:

  • while deyimi
  • do...while deyimi
  • for deyimi

Bu başlığı takip eden konularda bu deyimler hakkında ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.