ETİKETLER

java-thread

İÇERİK TÜRLERİ

Threadler

Birden fazla işlemin tek bir program akışı içinde gerçekleştirilmesi Java'da Thread sınıfları sayesinde gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar yaptığımız bütün örnekler ana program akışını takip ederek gerçekleştirilen işlemleri içermekteydi. Thread (iş parçacığı) kullanımı, birden fazla işlemin tek bir akışı paylaşarak neredeyse eşzamanlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Abone ol java-thread