Turkcell | Geleceği Yazanlar

Sorular

Javascript örneği hakkında

<html>
<head>
<title>javascript ilk uygulama</title>
<script language="javascript"> 
var fiyat,miktar,tutar,fiy,mik;
fiyat=window.prompt("fiyati giriniz..","0");
miktar=window.prompt("miktari giriniz..","0");
fiy=parseint(fiyat);
mik=parseint(miktar);
tutar=fiy*mik;
document.writeln("<h2>fiyat="+fiyat+"</h2>");
document.writeln("<h2>miktar="+miktar+"</h2>");
document.writeln("<h2>tutar="+tutar+"</h2>");
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Her

Levent CİVA
28 Haziran 2020 tarihinde soruldu