iOS 101Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Cast Operatörü

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 06.08.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : obj-c cast operatörü obj-c operatörler

 

Operatör

Sembolü

Kullanılışı

İşlem Sonucu

Cast

(tip bildirisi)

(tip bildirisi)X

X’i belirtilen tip’e dönüştürür

 

Daha önceki bölümde de anlattığımız gibi bu operatör yardımıyla bir ifadenin türü, belirtilen tipe dönüştürülür. Örneğin, 5/2 ifadesinin sonucunun, her iki operandın da int türünde olmasından dolayı 2 olacağını biliyoruz. Oysa (float)5/2 sonucu 2.5 olacaktır.

Burada cast operatörünün önceliğinin aritmetik işlemlerden daha yüksek olduğunu hatırlarsak (bkz. Operatörlerin Öncelikleri ve Birleşme Sıraları) bu ifadenin, ((float)5)/2 şeklinde yorumlanacağını kolayca anlayabiliriz.

Cast operatörünün başka bir kullanım alanı da, fonksiyon argümanlarını istenilen türe dönüştürmektir. Aşağıdaki örneği inceleyelim.

 

#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    int i;
    long int k;
    NSLog(@"\ni \t\t\t2^i\n");
    for (i=0; i<=15; i++) {
        k=pow(2.0,(double)i);
        NSLog(@"%5i\t\t %15lu\n",i,k);
    }
    exit(0);
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

 

Bu programda, üs alma amacı ile kullanılan pow(a,b) fonksiyonu argüman olarak double türde değişken istediği için (double) i ifadesi ile i argümanı, cast operatörü yardımı ile double’a çevrilmiştir. pow(a,b) fonksiyonunun ab‘yi hesapladığını bir kez daha hatırlatalım.