iOS 101Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Dizi Nesnesinde Araya Eleman Ekleme

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 11.05.2016 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : obj-c dizi eleman ekleme obj-c insertObject

Yukarıda belirtilen addObject metodu dizide en sondan itibaren ekleme yapar. Oysa bazı durumlarda araya eleman eklemek de gerekebilir. Bu amaçla da insertObject metodunu kullanabiliriz:

 

NSMutableArray *kisiler;

int i;
int count;

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", nil];

[kisiler insertObject: @"cenk" atIndex: 1];
[kisiler insertObject: @"sermin" atIndex: 3];
count = [kisiler count]; 
for (i = 0; i < count; i++)
        NSLog (@"DIZI ELEMANI  %i = %@", i, [kisiler objectAtIndex: i]);

 

 

Yukarıdaki kod çalıştırılınca aşağıdaki çıktı elde edilir:

DIZI ELEMANI 0 = ali

DIZI ELEMANI  1 = cenk

DIZI ELEMANI  2 = hasan

DIZI ELEMANI  3 = sermin

DIZI ELEMANI 4 = veli

DIZI ELEMANI 5 = fatma