iOS 101Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Dizi Nesnesinin Bazı Elemanlarını Silme

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 06.08.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : obj-c dizi eleman kaldırma obj-c removeObjectAtIndex

NSMutableArray sınıfı, dizi nesnesi içinden bir ya da bir grup elemanı silme olanağı sağlayan metotlara sahiptir. Aşağıda bunlardan bazılarını kullanan örnek kodlar yer alıyor. Bu metotların tam bir listesi Foundation Framework ile ilgili belgelerde bulunabilir:

Belirli bir konumdaki elemanı silmek için removeObjectAtIndex metodunu kullanabiliriz:

 

gunler= [NSMutableArray arrayWithObjects: @"pzt", @"sali", @"çarş", @"pers", nil];

[gunler removeObjectAtIndex: 1];

 

 

Belirli bir nesnesinin dizi içinde ilk karşılaşılanını silmek için aşağıdaki kodu kullanırız:

 

gunler= [NSMutableArray arrayWithObjects: @"pzt", @"sali", @"çarş", @"pers", nil];

[gunler removeObject: @"sali"];

 

 

Belirli bir nesnesinin dizi içindeki bütün tekrarlarını silmek için aşağıdaki kodu removeObjectIdenticalTo: metodunu şu şekilde kullanabiliriz:

 

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", @"fatma",nil];

[kisiler removeObjectIdenticalTo: @"fatma"];

 

 

Bir dizinin bütün elemanlarını silmek için de removeAllObjects: metodunu kullanabiliriz:

 

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", @"fatma",nil];

[kisiler removeAllObjects];

 

 

Sadece dizideki son elemanı silmek için ise removeLastObject metodunu kullanırız:

 

kisiler = [NSMutableArray arrayWithObjects: @"ali", @"hasan", @"veli", @"fatma", @"fatma",nil];

[kisiler removeLastObject];