iOS 101Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Dosya İçeriklerini Programa Katma: include Komutu

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 11.05.2016 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : obj-c include komutu

Geliştirici #include komutuyla, başlık dosyaları (header files ya da .h uzantılı dosyalar) içinde tanımlanmış çeşitli standart C fonksiyonlarını ya da makrosunu kendi programı içine katabilir. #include komutuyla, standart fonksiyonlar dışında kullanıcının kendi tanımladığı ya da başka programcılar tarafından tanımlanmış ve bir başlık dosyasına yerleştirilmiş fonksiyonlar da çalıştırılan C programı içine katılabilir.

Standart C fonksiyonlarının gerçek kodları sistem çalışma kütüphanesi (system run-time library) içinde bulunur. Başlık dosyalarında ise bu fonksiyonlara ait bildiriler yer alır.

Bir başlık dosyası (header file) include komutu içinde iki farklı biçimde yer alabilir:

  1. < > sembolleri arasında:

#include <stdio.h>  

Bu durumda başlık dosyasının işletim sistemi için önceden belirlenmiş bir dizin içinde bulunduğu varsayılır.

  1.  " " sembolleri arasında:

#include  "fonk.h"

Bu durumda, fonk.h adlı başlık dosyası, o esnada kullanıcının kullandığı aktif dizin içinde bulunmalıdır ya da başka bir deyişle include komutunu içeren dosyanın bulunduğu dizin içinde olmalıdır.

ÖRNEK:

Aşağıdaki C programında, bizim geliştirdiğimiz yinelemeli faktöriyel hesaplayan fakt adlı fonksiyon ile yinelemeli karakterli ve xy değerini hesaplayan us adlı fonksiyon için bildirimde bulunuluyor, daha sonra bu fonksiyonlar çağrılarak 5!  ve 34 değerleri hesaplatılıyor:

KOD BLOĞU:

 

#include "fonk.h"
 
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    int fakt(int);
    float us(float,int);
    NLog(@"\n5!= %i   ",fakt(5));
    NLog(@"\n3 un 4. kuvveti=%8.1f   ",us(3.0,4));
}

 

Bir #include komutu, başka #include komutlarını da içerebilir. Dolayısıyla #include komutları iç içe de kullanılabilir. İç içe #include komutlarının sayısı genellikle kullanılan C derleyicisine bağlıdır; ancak iç içe 5 ya da 6 #include komutu genellikle pek çok C derleyicisinde geçerlidir.

 

ÖRNEK:

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <io.h>

#include <ctype.h>

komutlarının hepsi, grup.h adlı bir başlık dosyasının içine yerleştirilmiş olsun.

Bu durumda;  #include "grup.h" komutunun kullanılmasıyla bu 4 başlık dosyası da programın içine katılmış olur.