iOS 102Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Dizi İçine Aralık (Range) İfadesi ile Atama Yapma

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 22.07.2018 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : swift range

PROGRAMIN ÇIKTISI:


Swift’in diğer ilginç bir özelliği de, dizi içine (…) şeklindeki aralık ifadesi yardımı ile atama yapılabilmesidir.

ÖRNEK:

Aşağıdaki örnekte a dizisi oluşturulduktan sonra, indisleri 2, 3, 4 ve 5 olan elemanların yerine, 23, -9, -7, 45, 34, 8 sayıları yerleştirilmektedir:

var a:[Int]=[]

if a.isEmpty {print("DİZİ BOŞTUR...")} else {print("DİZİ DOLUDUR...")}

a+=[12,22,67,65,89,111]

if a.isEmpty {print("DİZİ BOŞTUR...")} else {print("DİZİ DOLUDUR...")}

print("a...DİZİSİ..\(a)")

a[2...5]=[23,-9,-7,45,34,8]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:

DİZİ BOŞTUR...

DİZİ DOLUDUR...

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 22, 23, -9, -7, 45, 34, 8]

 

INSERT METODU

Insert metodu ile bir eleman, bir dizinin indisi belirtilen noktasına yerleştirilir.

ÖRNEK:

var a: [Int] = [12, 22, 67, 65, 89, 111]
print("a...DİZİSİ..\(a)")
a.insert(555,at:1)
print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 555, 22, 67, 65, 89, 111]

 

Bu örnekte görüldüğü gibi, 555 elemanı, indisi 1 olan noktaya yerleşmiş, sağda kalan elemanlar ise birer pozisyon sağa doğru kaydırılmıştır.

EKLEMEDEN ÖNCE a

 

a 12 22 67 65 89 111
indis 0 1 2 3 4 5

 

EKLEMEDEN SONRA a

 

a 12 555 22 67 65 89 111
indis 0 1 2 3 4 5 6

 

REMOVEAT METODU

remove(at:) komutu, belirtilen indiste yüklü olan elemanı siler.

 

ÖRNEK:

var a: [Int] = [12, 22, 67, 65, 89, 111]
print("a...DİZİSİ..\(a)")
a.remove(at: 3)
print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 89, 111]

SİLMEDEN ÖNCE a

a 12 22 67 65 89 111
indis 0 1 2 3 4 5

 

SİLMEDEN SONRA a

a 12 22 67 89 11
indis 0 1 2 3 4

 

Örnekte kolayca görüldüğü gibi, indisi 3 olan eleman(65) silinmiştir.

REMOVELAST METODU

İsminden kolayca anlaşılacağı gibi, dizinin son elemanını siler.

ÖRNEK:

 

var a:[Int]=[]

a+=[12,22,67,65,89,111]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

a.removeLast()

print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89]

Yukarıdaki çıktıdan kolayca görüldüğü gibi son eleman olan 111 silinmiştir.