Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

İkili Aritmetiksel Operatörler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Operatör

   Sembolü

   Kullanılışı

              İşlem sonucu

Çarpma

*

 a*b

a ile b’nin çarpımı

Bölme

/

 a/b

a’nın b’ye bölümü

Kalan

%

a%b

a’nın b’ye bölümünden kalan

Toplama

+

a+b

a’nın b ile toplanması

Çıkarma

a-b

b’nin a’dan çıkarılması

 

*, / ve % operatörleri + ve‘ye göre önceliklidir. *, /, + ve operatörlerinin int veya float (double) türde operand kabul etmelerine karşılık kalan operandları sadece int türde operand olarak kabul eder. % operandı bölmede kalanı hesaplar.

 

ÖRNEK:

17 % 3 işleminin sonucunda 2 değeri (17’nin 3 ile bölümünden kalan) elde edilir.

ANSI standardı, kalan ve bölme operatörleri arasında aşağıdaki bağıntının bulunmasını zorunlu kılar:

a = a % b + (a /b) *b (a ve b tamsayı)

 

Aşağıdaki programda bu operatörlerin kullanımıyla ilgili ifadeleri görüyoruz. Parantezlerle önceliklerin değiştirilebileceğini tekrar hatırlatalım.

 

#import <Foundation/Foundation.h>
 
int main(int argc, char* argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
 
    int a, b, c;
    float p, q, r, x, y, z, k;
    a=7;
    b=4;
    c=15;
    p=2.7;
    q=13.8;
    r=12.45;
    x= a % b * 15 - c / b * a ;
    y= a * 2 % (b + 1) - c / (a +b) ;
    z=x / y * a - b ++ * --c ;
    k=p -q / (r +z) * (q -r) + b++ * z ;
    NSLog(@"\nx= %f \n", x) ;
    NSLog(@"\ny= %f \n", y) ;
    NSLog(@"\nz= %f \n", z) ;
    NSLog(@"\nk= %f \n", k) ;
}

 

 

SONUÇ:

x= 24.0000000

y= 3.0000000

z= 0.0000000

k= 1.203614

 

x değeri

7 % 4 * 15 – 15 / 4 * 7

3 * 15 – 3 * 7

45 – 21

24

                                                          

y değeri

            7 * 2 % (4 + 1 ) – 15 / (7 + 4)

            14 % 5 – 15 / 11

            4 – 1

            3

 

z değeri

            24 / 3 * 7 – 4++ * --15 ,

            8 * 7 – 4 * 14

            56 – 56

            0 olarak hesaplanır.

k’nın değerini de siz kontrol ediniz.