Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

Objective-C'de Sınıf Arayüzü (Class Interface) Nasıl Tanımlanır?

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bir sınıf tanımlamak için main fonksiyonunun dışına yazılıp kullanılacak kod dizimi aşağıdaki gibidir:

 

@interface YeniSınıfAdı: AnaSınıf
{
    SınıfDeğişkenleri(ClassMembers);
}
SınıfMetotları(ClassMethods);
@end

 

 

Sınıf metotları ise çağrıldıklarında belirli bir işlevi yerine getiren fonksiyonlardır. Dikdortgen adlı sınıfımızın genel görünümü aşağıdaki gibidir:

 

@interface Dikdortgen: NSObject
 
{
 
}
 
@end

 

 

NSObject, üretilecek tüm yeni sınıflar için ana sınıftır. Şimdi, bu sınıfa bazı sınıf değişkenleri ekleyelim:

SINIFA DEĞİŞKENLER EKLEMEK

Nesne Yönelimli Programlama'nın temel kavramlarından biri veri paketleme (data encapsulation) özelliğidir. Bu özelliği açıklarsak; veri sınıf içinde saklanır ve bu veriye ancak o sınıfın metotları sayesinde erişilerek işlem yapılır. Paketlenmiş veri aslında örnek değişkenlerden (instance variables) oluşur. Aşağıda tanımlanan DikDortgen adlı sınıfta bu değişkenler genişlik ve uzunluktur.

 

@interface DikDortgen: NSObject
{ 
    double genislik;
    double uzunluk;
}
@end