Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Objective C ile iOS 201 Ders Programı

register Bellek Sınıfı

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

register tipi değişkenler özellikleri itibarı ile diğer sınıflardan ayrılırlar; çünkü, register tipi değişkenlere bellekte (memory, RAM) değil, CPU yazmaçları (registers) içinde yer ayrılır. Programcı, register tipi bir değişken için bildirimde bulunduğu zaman, gerçekte C derleyicisine, CPU'yu bir bellek hücresi gibi kullanmasını önermektedir.

Register tipi değişkenlerin tanımlanma ve kullanılma nedeni, programın daha etkin ve daha hızlı çalışır hale getirilme isteğidir. Çünkü doğal olarak, bilgisayarın CPU yazmacındaki bir veriye ulaşma zamanı bir bellek hücresindeki veriye ulaşma zamanına göre çok daha kısadır.

Kullanıcının bu tavsiyesi, C derleyicisi tarafından her zaman yerine getirilmez. Bazı C derleyicileri, bu tavsiyeyi tümden ihmal edebilir. Bazı C derleyicileri ise, icra zamanının en iyilenmesi amacıyla kullanıcı belirtmese bile bazı değişkenleri özellikle döngü parametrelerini register değişkeni olarak kullanır.

Derleyici, kullanıcının register sınıfında tanımladığı değişkenlere ait tavsiyeyi dikkate almazsa bu durumda bu değişkenler default sınıf olarak auto sınıfında kabul edileceklerdir.

Register sınıfındaki değişkenler sadece bir blok içinde tanımlanırlar. Bu değişkenlere yer ayrılması ve bu yerin serbest bırakılması işlemleri tamamen auto sınıfındaki değişkenlerde olduğu gibidir.

Register sınıfı değişkenin tanımlandığı blok içine girilir girilmez, register tipi değişkene yer ayrılır ve bloktan çıkılır çıkılmaz da bu yer iptal edilir ya da serbest bırakılır.

Register sınıfındaki değişkenlere bellek yerine yazmaçlarda yer ayrıldığı için bu değişkenlerin başına bellek adresi operatörü olan & sembolü konulamaz. Bir değişken, bir gösterge işlemleri içinde kullanılacaksa bu  durumda bu değişken register tipinde tanımlanmamalıdır.

ÖRNEK:

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc,char *argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
    
    int s=0;
    {
        register i;
        for (i=1; i<=100; i++)
            s+=i;
    }
    NSLog(@"\n1+2+..100=%i\n\n",s);
    [pool drain];
    return 0;
}

 

 

PROGRAMIN ÇIKTISI:

1+2+..100=5050

Yukarıdaki programda, içteki bloktan çıkılınca i’nin değeri aşağıdaki gibi yazdırılmak istenirse:

: error C2065: 'i' : undeclared identifier şeklinde bir hata mesajı alınacaktır; çünkü i değişkeni sadece tanımlanmış olduğu iç blok içinde (“içeren blok”) geçerlidir.