Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Birden Çok Formel Parametre alan Fonksiyonlar

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Swift’te, bir fonksiyonun kullanabileceği formel parametre sayısı konusunda bir kısıt yoktur. Aşağıdaki örnekte Topla adlı fonksiyon 3 adet Int türünde parametre almakta ve bunların toplamını çağıran komuta göndermektedir:

func Topla(a:Int,b:Int,c:Int) -> Int{
  
  return a+b+c
  
}print("2+6+9=\(Topla(a:2,b: 6,c: 9))")

print("3+11+7=\(Topla(a:3,b: 11,c: 7))")

print("-2-6-9=\(Topla(a:-2,b:-6,c:-9))")

print("12-16+8=\(Topla(a:12,b:-16,c:8))")

 

Programın çeşitli parametre değerleri için çıktıları ise aşağıda verilmiştir:


 

2+6+9=17

3+11+7=21

-2-6-9=-17

12-16+8=4

 

ÖRNEK: ARİTMETİK ORTALAMA VE STANDART SAPMA HESABI YAPAN FONKSİYONLAR: ARORT VE STSAP


 

import Foundation

func arort(d:[Double],n:Int)->Double
  
{var s:Double=0
  
  for i in 0...n-1
    
  { s = s + d[i]
    
  }
  
  return s / Double( n )
  
}

func stsap(d:[Double],n:Int,ao:Double)->Double
  
{var s:Double = 0
  
  var p:Double
  
  for i in 0...n-1
    
  {p = d[i]
    
    s = s + pow((p - ao),2)
    
  }
  
  return sqrt(s / Double( n ))
  
}

var x:[Double]=[2.0,4.0,5.0,3.0,1.0]

var u:Double = arort(d:x,n: x.count)

var s:Double = stsap(d:x, n: x.count, ao: u)

print("ARİTM. ORT=\(u)")

print("STAND. SAPMA=\(s)")

PROGRAMIN ÇIKTISI

ARİTM.ORT=3.0

STAND.SAPMA=1.4142135623731