Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Dizi İçine Aralık (Range) İfadesi ile Atama Yapma

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

PROGRAMIN ÇIKTISI:


Swift’in diğer ilginç bir özelliği de, dizi içine (…) şeklindeki aralık ifadesi yardımı ile atama yapılabilmesidir.

ÖRNEK:

Aşağıdaki örnekte a dizisi oluşturulduktan sonra, indisleri 2, 3, 4 ve 5 olan elemanların yerine, 23, -9, -7, 45, 34, 8 sayıları yerleştirilmektedir:

var a:[Int]=[]

if a.isEmpty {print("DİZİ BOŞTUR...")} else {print("DİZİ DOLUDUR...")}

a+=[12,22,67,65,89,111]

if a.isEmpty {print("DİZİ BOŞTUR...")} else {print("DİZİ DOLUDUR...")}

print("a...DİZİSİ..\(a)")

a[2...5]=[23,-9,-7,45,34,8]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:

DİZİ BOŞTUR...

DİZİ DOLUDUR...

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 22, 23, -9, -7, 45, 34, 8]

 

INSERT METODU

Insert metodu ile bir eleman, bir dizinin indisi belirtilen noktasına yerleştirilir.

ÖRNEK:

var a: [Int] = [12, 22, 67, 65, 89, 111]
print("a...DİZİSİ..\(a)")
a.insert(555,at:1)
print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 555, 22, 67, 65, 89, 111]

 

Bu örnekte görüldüğü gibi, 555 elemanı, indisi 1 olan noktaya yerleşmiş, sağda kalan elemanlar ise birer pozisyon sağa doğru kaydırılmıştır.

EKLEMEDEN ÖNCE a

 

a 12 22 67 65 89 111
indis 0 1 2 3 4 5

 

EKLEMEDEN SONRA a

 

a 12 555 22 67 65 89 111
indis 0 1 2 3 4 5 6

 

REMOVEAT METODU

remove(at:) komutu, belirtilen indiste yüklü olan elemanı siler.

 

ÖRNEK:

var a: [Int] = [12, 22, 67, 65, 89, 111]
print("a...DİZİSİ..\(a)")
a.remove(at: 3)
print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 89, 111]

SİLMEDEN ÖNCE a

a 12 22 67 65 89 111
indis 0 1 2 3 4 5

 

SİLMEDEN SONRA a

a 12 22 67 89 11
indis 0 1 2 3 4

 

Örnekte kolayca görüldüğü gibi, indisi 3 olan eleman(65) silinmiştir.

REMOVELAST METODU

İsminden kolayca anlaşılacağı gibi, dizinin son elemanını siler.

ÖRNEK:

 

var a:[Int]=[]

a+=[12,22,67,65,89,111]

print("a...DİZİSİ..\(a)")

a.removeLast()

print("a...DİZİSİ..\(a)")

 

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89, 111]

a...DİZİSİ..[12, 22, 67, 65, 89]

Yukarıdaki çıktıdan kolayca görüldüğü gibi son eleman olan 111 silinmiştir.