Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Fonksiyon Tipinde Sabit ya da Değişken Tanımlamak

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Swift’in ilginç özelliklerinden biri de fonksiyon tipinde değişken tanımlamak ve bu değişkeni aynen fonksiyon gibi kullanabilmektir.

Örneğin, aşağıda u adlı bir fonksiyon tanımlanmıştır; bu fonksiyon iki Int parametre alıp Bool tipi bir sonuç göndermektedir:

func u(a:Int,b:Int)->Bool

{if a == b { return true }

else { return false}

}

 

Şimdi, aşağıdaki gibi bir ifade ile kontrol adlı değişken, u fonksiyon tipinde ve aynen onun özelliklerine sahip olarak tanımlanmaktadır:

 

var kontrol : (Int,Int) -> Bool = u

 

Bunun anlamı şudur;bu tanımdan sonar kontrol değişkeni aynen u fonksiyonu yerine kullanılabilir.

 

ÖRNEK PROGRAM:

func u(a:Int,b:Int)->Bool
    
{if a == b { return true }
    
else { return false}
    
}

print("5=9 UN SONUCU \(u(a:5,b: 9))")

print("5=5 İN SONUCU \(u(a:5,b: 5))")var kontrol : (Int,Int) -> Bool = uprint("5=9 UN SONUCU \(kontrol(5,9))")

print("5=5 İN SONUCU \(kontrol(5,5))")

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:

5=9 UN SONUCU false

5=5 İN SONUCU true

5=9 UN SONUCU false

5=5 İN SONUCU true