Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Karakter Dizileri ile ilgili Swift Programı

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

import Foundation

var a: [String] = ["a","c","c","w","a","a","m","n","p","a"]
var b: [String] = ["a","c","m"]

var i: Int = 0
var j: Int = 0

var say: Int = 0

while i <= b.count - 1 {
  say = 0
  j = 0
  while j <= a.count - 1 {
    if b[i] == a[j] {
      say += 1
    }
    j += 1
  }
  
  print("a....içinde \(say) tane \(b[i])..vardır.")
  
  i += 1
}

PROGRAMIN ÇIKTISI

a....içinde 4 tane a..vardır.

a....içinde 2 tane c..vardır.

a....içinde 1 tane m..vardır.

 

SÖZLÜKLER (DICTIONARIES)

 

Sözlükler diziler gibi aynı türden verileri saklayan veri koleksiyonlarıdır ancak dizilerden büyük bir farkları vardır: Sözlükte her veriye ait bir anahtar (key) değeri de saklanır. Swift’te sözlük yapıları Objective C’deki, NSDictionary ve NSMutableDictionary sınıfları ile üretilen sözlüklerden farklıdır. Objective C’de sözlükte çeşitli tiplerden nesneler saklanabilir ancak Swift’te verilerin aynı türde olması gerekir.

 

BİR SÖZLÜK OLUŞTURMA

 

Var ad:Dictionary<KodTür,DeğerTür>=[kod1:değer1,kod2:değer2,…kodn:değern]

 

şeklindeki bir ifade ile ad ile adı belirlenen sözlük n adet kod ve değer ikilisi ile oluşturulmuştur.

Aşağıdaki örnek program benzer bir sözcüğü oluşturmakta ve içeriğini listelemektedir:

var sehir: Dictionary<String, String> = ["ank": "ANKARA", "ist": "ISTANBUL","ati":"ATİNA","par":"PARIS","lon":"LONDRA","nyu":"NEW YORK"]for (kod,ad) in sehir

{print("KOD...\(kod)....SEHIR....\(ad)")}

 

Programın çıktısı ise aşağıdadır:

KOD...par....SEHIR....PARIS

KOD...nyu....SEHIR....NEW YORK

KOD...ati....SEHIR....ATİNA

KOD...ist....SEHIR....ISTANBUL

KOD...lon....SEHIR....LONDRA

KOD...ank....SEHIR....ANKARA

 

BOŞ BİR SÖZLÜK OLUŞTURMAK

 

Aşağıdaki kod ile pers adlı ve Int:String şeklinde veri ikilileri içeren, içi boş bir sözlük üretilmektedir:

var pers = Dictionary<Int, String>()

print(pers)

 

pers yazdırılınca aşağıdaki görüntü elde edilecektir:

 

[:]

 

BOŞ BİR SÖZLÜĞE ELEMAN EKLEMEK

 

pers adlı içi boş sözlüğe,

pers[11]=“ali can” şeklinde bir atama yaptığınızda 11 anahtar ve “ali can” da veri olarak kabul edilecektir. Aşağıdaki kodu oluşturun ve çalıştırın:


 

var pers = Dictionary<Int, String>()

print(pers)

pers[11]="ali can"

pers[26]="veli okan"

print(pers)

PROGRAMIN ÇIKTISI

 

Aşağıdaki sonuç elde edilecektir:

[:]

[26: veli okan, 11: ali can]

 

SÖZLÜĞÜN İÇİNİN BOŞALTILMASI

 

Dizilerdekine benzer bir yöntemle bir sözlükteki tüm elemanları bir komutla silebiliriz. Örneğin, pers=[:] şeklindeki bir komutla pers adlı sözlüğün içindekiler silinecektir.

 

ÖRNEK:


 

var pers = Dictionary<Int, String>()

print(pers)

pers[11]="ali can"

pers[26]="veli okan"

print(pers)

pers=[:]

print(pers)

PROGRAMIN ÇIKTISI


 

[:]

[26: veli okan, 11: ali can]

[:]