ArrayList ve List tanımlaması

ArrayList ve List sınıf methotları aynı .Lakin niye 2 ayrı sınıf var.sublist methodunda arraylist değişkeni oluşmuyor,list değişkeni oluşuyor.Niçin?

    0

    Şeref

    21 Nisan 2017

    List bir interface, ArrayList ise List Interface'inden türemiş bir sınıftır. Class, Abstract Class ve Interface kavramlarını araştırmanı, ayrıntılı bir şekilde öğrenmeni öneririm.  Bu kavramlar Nesne Yönelimli Programlamanın temelidir. Sublist metodu List interface'ine ait bir metottur. Dolayısıyla List Interface'inden türemiş tüm sınıfları kapsayacak şekilde metodun geri dönüş değeri List'tir.

    Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.