Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

EditText ile filtrelemede pozisyon hatası

02.02.2017 - 01:16

Arkadaşlar

Sözlüğümde veritabanından çektiğim veriyi EditText ile filtereledikten sonra, filtrelediğim veriden seçim yaptığımda kelimenin kendi açıklaması yerine başka anlam geliyor. Kelimenin pozisyon numarası EditText ile filtereledikten değişmiyor. Şöyle:

MainActivity.java

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.text.Editable;
import android.text.TextWatcher;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ListView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {

  private EditText filterText;
  private ArrayAdapter<String> listAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    filterText = (EditText)findViewById(R.id.editText);
    ListView itemList = (ListView)findViewById(R.id.listView);

    DbBackend dbBackend = new DbBackend(MainActivity.this);
    String[] terms = dbBackend.dictionaryWords();

    listAdapter = new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, android.R.id.text1, terms);

    itemList.setAdapter(listAdapter);
    itemList.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
      @Override
      public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        // make Toast when click
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "Position " + position, Toast.LENGTH_LONG).show();
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DictionaryActivity.class);
        intent.putExtra("DICTIONARY_ID", position);
        startActivity(intent);
      }
    });

    filterText.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
      @Override
      public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
      }
      @Override
      public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
        MainActivity.this.listAdapter.getFilter().filter(s);
      }
      @Override
      public void afterTextChanged(Editable s) {
      }
    });
  }
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
    return true;
  }
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

DictionaryActivity.java

import android.annotation.TargetApi;
import android.content.Intent;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.speech.tts.TextToSpeech;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import java.util.Locale;

public class DictionaryActivity extends ActionBarActivity {

  private TextView wordMeaning;
  private TextToSpeech convertToSpeech;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_dictionary);

    Intent intent = getIntent();
    Bundle bundle = intent.getExtras();
    int dictionaryId = bundle.getInt("DICTIONARY_ID");
    int id = dictionaryId + 1;

    TextView word = (TextView)findViewById(R.id.word);
    wordMeaning = (TextView)findViewById(R.id.dictionary);
    Button textToSpeech = (Button)findViewById(R.id.button);
    wordMeaning.setMovementMethod( new ScrollingMovementMethod());


    DbBackend dbBackend = new DbBackend(DictionaryActivity.this);
    QuizObject allQuizQuestions = dbBackend.getQuizById(id);

    word.setText(allQuizQuestions.getWord());
    wordMeaning.setText(allQuizQuestions.getDefinition());

    textToSpeech.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        final String convertTextToSpeech = wordMeaning.getText().toString();
        convertToSpeech = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new TextToSpeech.OnInitListener() {
          @TargetApi(Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
          @Override
          public void onInit(int status) {
            if(status != TextToSpeech.ERROR){
              convertToSpeech.setLanguage(Locale.US);
              convertToSpeech.speak(convertTextToSpeech, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, null);
            }
          }
        });
      }
    });
  }
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_dictionary, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  @Override
  protected void onPause() {
    if(convertToSpeech != null){
      convertToSpeech.stop();
      convertToSpeech.shutdown();
    }
    super.onPause();
  }
}

activity_main.xml

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_marginLeft="20dp"
    android:layout_marginRight="20dp"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentStart="true" />

  <ListView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/listView"
    android:layout_marginRight="20dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_below="@+id/editText"
    android:layout_alignLeft="@+id/editText"
    android:layout_alignStart="@+id/editText" />

</RelativeLayout>

 

Sorunumu çözebilmeme yardım edebilirseniz sevinirim, teşekkürler.

1979 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.