Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Firebase PDF kaydetme

04.05.2017 - 15:04

Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar.Firebase pdf kaydetmek istiyorum.Aşağıda firebase'a fotoğraf kaydetmek için kullandığım kod var.Bu kodda ne gibi değişiklikler yapıp pdf kaydedebilirim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.


public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  private static final int PICK_IMAGE_REQUEST = 234;

  private Button buttonChoose;
  private Button buttonUpload;
  private ImageView imageView;
  private Uri filePath;
  private StorageReference mStorageRef;


  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    buttonChoose = (Button) findViewById(R.id.buttonChoose);
    buttonUpload = (Button) findViewById(R.id.buttonUpload);
    imageView = (ImageView) findViewById(R.id.imageView);
    buttonChoose.setOnClickListener(this);
    buttonUpload.setOnClickListener(this);
    mStorageRef = FirebaseStorage.getInstance().getReference();
  }
  private void showFileChooser() {
    Intent intent = new Intent();
    intent.setType("image/*");
    intent.setAction(Intent.ACTION_GET_CONTENT);
    startActivityForResult(Intent.createChooser(intent, "Select Picture"), PICK_IMAGE_REQUEST);
  }
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (requestCode == PICK_IMAGE_REQUEST && resultCode == RESULT_OK && data != null && data.getData() != null) {
      filePath = data.getData();
      try {
        Bitmap bitmap = MediaStore.Images.Media.getBitmap(getContentResolver(), filePath);
        imageView.setImageBitmap(bitmap);

      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }
  private void uploadFile() {
    if (filePath != null) {
      final ProgressDialog progressDialog = new ProgressDialog(this);
      progressDialog.setTitle("Uploading");
      progressDialog.show();

      StorageReference riversRef = mStorageRef.child("images/pic.jpg");
      riversRef.putFile(filePath)
          .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<UploadTask.TaskSnapshot>() {
            @Override
            public void onSuccess(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) {
              progressDialog.dismiss();
              Toast.makeText(getApplicationContext(), "File Uploaded ", Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
          })
          .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
            @Override
            public void onFailure(@NonNull Exception exception) {
              progressDialog.dismiss();
              Toast.makeText(getApplicationContext(), exception.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
          })
          .addOnProgressListener(new OnProgressListener<UploadTask.TaskSnapshot>() {
            @Override
            public void onProgress(UploadTask.TaskSnapshot taskSnapshot) {
              double progress = (100.0 * taskSnapshot.getBytesTransferred()) / taskSnapshot.getTotalByteCount();
              progressDialog.setMessage("Uploaded " + ((int) progress) + "%...");
            }
          });
    }
    else {
    }
  }

  @Override
  public void onClick(View view) {
    if (view == buttonChoose) {
      showFileChooser();
    }
    else if (view == buttonUpload) {
      uploadFile();
    }
  }
}

 

2046 Görüntülenme

1 Cevap

Samet Aylak
04.05.2017 - 16:35

Merhaba Mehmet,

PDF Kaydı ile ilgili gerekli kodlara buradan ulaşabilirsin. İlk gördüğün anda değişiklikler gözüne çarpacaktır.

Mehmet Şükrü
04.05.2017 - 17:29
Çok teşekkür ederim Samet.Bir sorum daha olacak.Pdf'leri yüklediğim klasördeki tüm Pdf'leri liste halinde göstermem gerekiyor.Bununla ilgili bir bilgin var mı ?.İyi çalışmalar..
 • Filtered HTML

  Plain text

  Basic HTML

 • Dikey Sekmeler