Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Incorrect syntax near the keyword user hatası visual studio

24.04.2020 - 16:03

Bu benim User.vb kodum

Imports System.Data.SqlClient

Public Class User
  Dim connect As New SqlConnection("Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=model;Integrated Security=True")
  Private _username As String
  Private _sifre As String

  Public Property Username As String
    Get
      Return _username
    End Get
    Set(value As String)
      _username = value
    End Set
  End Property

  Public Property Sifre As String
    Get
      Return _sifre
    End Get
    Set(value As String)
      _sifre = value
    End Set
  End Property

  Sub KullaniciGirisi(kAdi As String, Password As String)
    Username = kAdi
    Sifre = Password

    If Username = "" Or Sifre = "" Then
      MessageBox.Show("Kullanıcı adı ve/veya şifre alanı boş geçilemez!", "Uyarı")
    Else
      If connect.State = ConnectionState.Closed Then
        connect.Open()
      End If
      Dim komut As New SqlCommand("select *from user where username='" & Username & "'", connect)
      Dim okuyucu As SqlDataReader = komut.ExecuteReader
      If okuyucu.Read Then
        If okuyucu(1) = Sifre Then
          MessageBox.Show("İşlem Başarılı!", "Giriş Yapılıyor")
          loginPage.clear()
        Else
          MessageBox.Show("Şifrenizi kontrol ediniz!", "Uyarı")
        End If
      Else
        MessageBox.Show("Bilgilerinizi kontrol ediniz!", "Uyarı")
      End If

    End If
  End Sub
End Class

Bu da benim loginPage.vb kodum

Public Class loginPage
  Private Sub PictureBox1_Click(sender As Object, e As EventArgs)

  End Sub

  Private Sub lblKapat_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles lblKapat.Click
    Me.Close()

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnRegister.Click
    frmRegiter.ShowDialog()


  End Sub

  Private Sub btnhatirla_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnhatirla.CheckedChanged

  End Sub

  Private Sub resetPassword_LinkClicked(sender As Object, e As LinkLabelLinkClickedEventArgs) Handles resetPassword.LinkClicked
    frmReset_password.ShowDialog()
  End Sub

  Private Sub password_TextChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles password.TextChanged

  End Sub

  Private Sub loginPage_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  End Sub
  Dim K As New User
  Sub clear()
    For Each control As Control In Me.Controls
      If TypeOf control Is TextBox Then
        control.Text = ""

      End If
    Next

  End Sub
  Private Sub btnLogin_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLogin.Click
    K.KullaniciGirisi(userName.Text, password.Text)
  End Sub
End Class

ClientConnectionId:54d7e125-c03a-40de-ae7e-b4cdf1fe1672
Error Number:156,State:1,Class:15</ExceptionString><DataItems><Data><Key>HelpLink.ProdName</Key><Value>Microsoft SQL Server</Value></Data><Data><Key>HelpLink.ProdVer</Key><Value>14.00.1000</Value></Data><Data><Key>HelpLink.EvtSrc</Key><Value>MSSQLServer</Value></Data><Data><Key>HelpLink.EvtID</Key><Value>156</Value></Data><Data><Key>HelpLink.BaseHelpUrl</Key><Value>http://go.microsoft.com/fwlink</Value></Data><Data><Key>HelpLink.LinkId</Key><Value>20476</Value></Data></DataItems></Exception></TraceRecord>
'System.Data.SqlClient.SqlException' türünde bir yakalanamayan özel durum, System.Data.dll öğesinde oluştu
Incorrect syntax near the keyword 'user'.

yukarıdaki de hata kodu

Dosyayı da alta koydum.

 

667 Görüntülenme

3 Cevap

Kaan KARACAN
26.04.2020 - 14:42

SQL Server Log kısmında Log File Viewer kısmından aldığınız hatayı bularak gerekli düzeltme işlemini belirlemeniz mümkün olabilir. Nasıl gidileceğine dair microsoft linki paylaşıyorum.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/performance/view-the-sql-server-error-log-sql-server-management-studio?view=sql-server-ver15

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ömer yazılımcı
24.04.2020 - 20:44

Merhabalar,

"user" rezerve edilmiş bir anahtar kelimedir.

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/reserved-keywords-transact-sql?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15

 

 Dim komut As New SqlCommand("select *from [user] where username='" & Username & "'", connect)

Üstteki gibi "user"ı köşeli parantezlerin içine yazarak deneyin.

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Gürkan
24.04.2020 - 16:50

Yeni bir sql komutu oluşturduğunuz kodda eğer tablo isimleri ve alan isimlerinde bir yanlışlık yoksa * ve From keyword'leri arasında birer boşluk olmalıdır.

Sizin yazdığınız kod:

Dim komut As New SqlCommand("select *from user where username='" & Username & "'", connect)

Olması gereken kod: (* ile From arasında bir boşluk var.)

Dim komut As New SqlCommand("select * from user where username='" & Username & "'", connect)

Umarım hata bundan kaynaklanıyordur. İyi çalışmalar.

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Haktan Kerem TEMUR
24.04.2020 - 17:42
Merhaba ; dediğin değişiklikleri uyguladım ama yine aynı hatayı alıyorum. Başka bir çözümünüz var mı?
Gürkan
24.04.2020 - 18:08
Sql sorgunuzu Sql Management Studio'da yazıp çalıştırırsanız hatayı anlamak daha kolay olabilir. Görünüyor ki hata sql sorgunuzla alakalı bir hataymış. Tablo, alan vb. isimlerin doğru olduğundan emin olun. Tüm bunları yaptıktan sonra eğer Sql Management Studio'da sorgunuz çalışıyorsa bu da demek oluyor ki aslında Visual Basic tarafında bir hata yapmışsınız. En son Visual Basic tarafında Sql sorgunuza parametreleri sorgunun içerisinde göndermek yerine komutun Parameters property'sine eklemek daha iyi olacaktır. Bu bağlantı işinize yarayacaktır: https://stackoverflow.com/a/11139935 . İyi çalışmalar.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.