Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

Kotlin ile Mesaj ve Sohbet Silme işlemlerini nasıl yaparım.

12.05.2020 - 17:44

package com.otag.otagchat.messages

import android.content.Intent
import android.os.Bundle

import android.util.Log
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.firebase.database.DataSnapshot
import com.google.firebase.database.DatabaseError
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase
import com.google.firebase.database.ValueEventListener
import com.otag.otagchat.R
import com.otag.otagchat.models.User
import com.squareup.picasso.Picasso
import com.xwray.groupie.GroupAdapter
import com.xwray.groupie.Item
import com.xwray.groupie.ViewHolder
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_new_message.*
import kotlinx.android.synthetic.main.user_row_new_message.view.*

class NewMessageActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_new_message)

    supportActionBar?.title = "Select User"

    fetchUsers()
  }

  companion object {
    val USER_KEY = "USER_KEY"
  }

  private fun fetchUsers() {
    val ref = FirebaseDatabase.getInstance().getReference("/users")
    ref.addListenerForSingleValueEvent(object: ValueEventListener {

      override fun onDataChange(p0: DataSnapshot) {
        val adapter = GroupAdapter<ViewHolder>()

        p0.children.forEach {
          Log.d("NewMessage", it.toString())
          val user = it.getValue(User::class.java)
          if (user != null) {
            adapter.add(UserItem(user))
          }
        }

        adapter.setOnItemClickListener { item, view ->

          val userItem = item as UserItem

          val intent = Intent(view.context, ChatLogActivity::class.java)
//     intent.putExtra(USER_KEY, userItem.user.username)
          intent.putExtra(USER_KEY, userItem.user)
          startActivity(intent)

          finish()

        }

        recyclerview_newmessage.adapter = adapter
      }

      override fun onCancelled(p0: DatabaseError) {

      }
    })
  }
}

class UserItem(val user: User): Item<ViewHolder>() {
  override fun bind(viewHolder: ViewHolder, position: Int) {
    viewHolder.itemView.username_textview_new_message.text = user.username

    Picasso.get().load(user.profileImageUrl).into(viewHolder.itemView.imageview_new_message)
  }

  override fun getLayout(): Int {
    return R.layout.user_row_new_message
  }
}

 

150 Görüntülenme

2 Cevap

Error err
12.05.2020 - 22:25

https://codinginflow.com/tutorials/android/firebaseui-firestorerecycleradapter/part-5-swipe-to-delete

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Error err
12.05.2020 - 22:25

Firebase örnek videosunu izle veri tabanına veri ekleme veri silme gibi işlemler yer alıyor.

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Ibrahim halil gündüz
13.05.2020 - 02:23
teşekkür ederim

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.