Web Site Cannot implicitly convert type 'int' to 'string'

Merhabalar, Visual Studio ile server üzerinde Web servis geliştirmeye çalışıyorum Linq to sql Class baglantısı gerçekledim

ve Url çalışıyor, Ek methodlar hazırlamak istiyorum. Veri tabanımda user_id verim nvarchar() , yeniyim ve veririnin çekilmesi esnasında problem yaşıyorum. Methodum aşağıda veriyi çekerken gerekli yapı bilgisinden yoksunum , Select sorugusnunda hatam var. 

 

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Services;
using System.Web.Script.Serialization;

/// <summary>
/// Summary description for WebServiceNYD
/// </summary>
[WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
[WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
// To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
 [System.Web.Script.Services.ScriptService]
public class WebServiceNYD : System.Web.Services.WebService
{

    public WebServiceNYD()
    {

        //Uncomment the following line if using designed components 
        //InitializeComponent(); 
    }

    DataClassesDataContext dc = new DataClassesDataContext();

    [WebMethod]
    public string HelloWorld()
    {
        return "Hello World";
    }

    [WebMethod]
    public string GetContant(string id)
    {
        var json = "";
        //var newid = Int32.Parse(id);
        var contact = from result in dc.mezura_users
                      where result.user_id = Int32.Parse(id)   // HATA BURDA   where result.user_id = id ...  where result.user_id = newid // denendi
                      select result;
        JavaScriptSerializer jss = new JavaScriptSerializer();
        json = jss.Serialize(contact);
        return json;
    }

    

}

Image icon ekran_alintisi.png

  0

  Atalay Keleştemur

  Artistanbul - 07 Ekim 2015

  Query sorgusu "string" değer verir. Int32.Parse(id) ile "id" yi şu an int değerinde parse etmiş oluyorsun. Elde ettiğin sayıyı string olarak query'ye eklemen gerek. Ayrıca sorguda parse etmek yerine, öncesinde parse edip daha sonra sorguyu yazmayı deneyebilirsin.

   samirsamedow

   Cum, 09/10/2015 - 15:22
   Ben hatalı kod yazdıgımı biliyorum onun doğrusunu bilenlerden rica ettim. inputtan string degeri geliyor ve o değeri direk eşitlediğim zaman hata veriyor. Onceden pars etme işlemimde de yine hata almıştım.
  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.