Turkcell | Geleceği Yazanlar

Soru & Cevap

WebView içerisine Jsoup Html parse etme

26.04.2015 - 00:08

Listview içerisinde Fragment oluşturduktan sonra içerisine Jsoup ile htmlyi parse edip yapıştırmak istiyorum ama datayı çekebilmeme rağmak thread işleminde hata yaptığım için düzgün çalışıp datayı ekranda göstermiyor .

 

[code]@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup
        container, Bundle savedInstanceState) {
    rootview = inflater.inflate(R.layout.menu2_layout_duyurular, container, false);
    downloadThread.start();
    WvFun();
    return rootview;
}

Thread downloadThread = new Thread() {
    public void run() {
        try {
            doc = Jsoup.connect(url_duyurular).get();
            div = doc.select("#yazilar").get(0);
            data += div;
            Log.i("Words", data);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
};

    public void WvFun() {
        Log.i("Working Fine", "WvFun is working.");
        WebView webView = (WebView) rootview.findViewById(R.id.duyurular_page);
        webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
        webView.loadData(data, "text/html", "utf-8");
    }[/code]

 

LogCat aşağıda görüldüğü gibi önce WvFun gerçekleşip sonra veri parse oluyor yani veri geç parse olduğu için sorun oluşuyor ne yapmam gerek söylermisiniz ?

04-25 19:44:14.042 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.view.ViewGroup.onNestedScrollAccepted, referenced from method android.support.v7.internal.widget.ActionBarOverlayLayout.onNestedScrollAccepted 04-25 19:44:14.042 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 12606: Landroid/view/ViewGroup;.onNestedScrollAccepted (Landroid/view/View;Landroid/view/View;I)V 04-25 19:44:14.042 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.view.ViewGroup.onStopNestedScroll, referenced from method android.support.v7.internal.widget.ActionBarOverlayLayout.onStopNestedScroll 04-25 19:44:14.042 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 12612: Landroid/view/ViewGroup;.onStopNestedScroll (Landroid/view/View;)V 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.support.v7.internal.widget.ActionBarOverlayLayout.stopNestedScroll, referenced from method android.support.v7.internal.widget.ActionBarOverlayLayout.setHideOnContentScrollEnabled 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 10134: Landroid/support/v7/internal/widget/ActionBarOverlayLayout;.stopNestedScroll ()V 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.content.res.TypedArray.getChangingConfigurations, referenced from method android.support.v7.internal.widget.TintTypedArray.getChangingConfigurations 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 565: Landroid/content/res/TypedArray;.getChangingConfigurations ()I 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.content.res.TypedArray.getType, referenced from method android.support.v7.internal.widget.TintTypedArray.getType 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 587: Landroid/content/res/TypedArray;.getType (I)I 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.content.res.Resources.getDrawable, referenced from method android.support.v7.internal.widget.ResourcesWrapper.getDrawable 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 528: Landroid/content/res/Resources;.getDrawable (ILandroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/graphics/drawable/Drawable; 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Could not find method android.content.res.Resources.getDrawableForDensity, referenced from method android.support.v7.internal.widget.ResourcesWrapper.getDrawableForDensity 04-25 19:44:14.052 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/dalvikvm﹕ VFY: unable to resolve virtual method 530: Landroid/content/res/Resources;.getDrawableForDensity (IILandroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/graphics/drawable/Drawable; 04-25 19:44:14.812 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm-heap﹕ Grow heap (frag case) to 11.092MB for 6656416-byte allocation 04-25 19:44:14.952 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 50 04-25 19:44:14.962 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 53 04-25 19:44:14.962 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 54 04-25 19:44:14.962 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 54 04-25 19:44:14.962 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 54 04-25 19:44:14.972 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 56 04-25 19:44:18.492 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/chromium﹕ [INFO:library_loader_hooks.cc(112)] Chromium logging enabled: level = 0, default verbosity = 0 04-25 19:44:18.492 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/BrowserProcessMain﹕ Initializing chromium process, renderers=0 04-25 19:44:18.512 9144-9196/com.bilgiislem.sems.beunapp W/chromium﹕ [WARNING:proxy_service.cc(888)] PAC support disabled because there is no system implementation 04-25 19:44:18.572 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/Working Fine﹕ WvFun is working. 04-25 19:44:18.592 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp W/AwContents﹕ nativeOnDraw failed; clearing to background color. 04-25 19:44:18.852 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/chromium﹕ [INFO:async_pixel_transfer_manager_android.cc(56)] Async pixel transfers not supported 04-25 19:44:18.882 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp I/chromium﹕ [INFO:async_pixel_transfer_manager_android.cc(56)] Async pixel transfers not supported 04-25 19:44:18.882 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 97 04-25 19:44:18.882 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 102 04-25 19:44:18.892 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 103 04-25 19:44:18.892 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 104 04-25 19:44:18.892 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 105 04-25 19:44:18.892 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 106 04-25 19:44:18.892 9144-9144/com.bilgiislem.sems.beunapp E/IMGSRV﹕ :0: PVRDRMOpen: TP3, ret = 107 04-25 19:44:18.942 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 11 04-25 19:44:18.942 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 12 04-25 19:44:18.952 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 13 04-25 19:44:19.252 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 14 04-25 19:44:19.252 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 15 04-25 19:44:19.252 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 16 04-25 19:44:19.262 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 17 04-25 19:44:19.262 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 18 04-25 19:44:19.262 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 19 04-25 19:44:19.262 9144-9151/com.bilgiislem.sems.beunapp I/dalvikvm﹕ Total arena pages for JIT: 20 04-25 19:44:20.162 9144-9203/com.bilgiislem.sems.beunapp I/Yazilar﹕ <td id="yazilar"> <div id="yazi-baslik"> Duyurular </div> <ul> <li> <a href="/duyurular/1547/b-II-Arge-ve-Inovasyon-Proje-Pazari-b.html"><b>II. Arge ve İnovasyon Proje Pazarı</b></a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1600/tomerler-beude-bulusuyor.html">TÖMER'ler BEÜ'de buluşuyor</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1599/vefat.html">Vefat</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1588/EBYS-Kullanicilarina-Duyurulur.html">EBYS Kullanıcılarına Duyurulur</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1598/Bulent-Ecevit-Universitesi-21-Uluslararasi-Bilim-ve-Genclik-Haftasi-Sportif-Etkinlikler-Duyurusu.html">Bülent Ecevit Üniversitesi 21. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası Sportif Etkinlikler Duyurusu</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1597/I-Karaelmas-Evde-Saglik-ve-Sosyal-Hizmetler-Sempozyumu.html">I. Karaelmas Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1596/2015-ALES-Bahar-Donemi-Gorev-Talep-Islemleri.html">2015-ALES Bahar Dönemi Görev Talep İşlemleri</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1595/Aday-Memur-Temel-Egitim-Sinav-Sonuclari.html">Aday Memur Temel Eğitim Sınav Sonuçları</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1594/Radyo-Karaelmasta-Engelsiz-Universiteye-Dogru-Basliyor.html">Radyo Karaelmas'ta ""Engelsiz Üniversiteye Doğru" Başlıyor!</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1592/1-Set-SPECTBT-SPECT-Gama-KameraBilgisayarli-Tomografi-Hibrid-Goruntuleme-Sistemi-Alimi.html">1 Set SPECTBT (SPECT Gama KameraBilgisayarlı Tomografi Hibrid Görüntüleme) Sistemi Alımı</a> </li> </ul> <ul> <li> <a href="/duyurular/1591/2015-2016-Akademik-Yili-Erasmus-Ogrenci-Ogrenim-ve-Staj-Hareketliligi-Yerlestirme-Sonuclari.html">2015-2016 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Yerleştirme Sonuçları</a> </li> </ul> </td>

3409 Görüntülenme

1 Cevap

ahmet
19.05.2017 - 10:36

Merahaba cavabını öğrendiniz mı acaba

 

Sitede yorum yapabilmek için giriş yapın ya da üye olun.

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.