Turkcell | Geleceği Yazanlar

İLANLAR

13619 - VERİ MERKEZİ VE BULUT ÜRÜN YÖNETİCİSİ

Genel Nitelikler
Tercihen üniversitelerin Bilgisayar , Elektronik-Haberleşme, Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden mezun olan,
Cloud Computing, IaaS ve PaaS altyapıları ve Datacenter servisleri ile ilgili çalışmış ve bilgi sahibi,
Global Bulut sağlayıcıların servislerine hakim,
Bulut ürünleri ile ilgili rakip analizi, yeni ürün araştırmaları yapabilecek,
Kurumsal ürün yönetimi konusunda bilgi sahibi ve ürünleştirme süreçlerine hakim,
Sahibi olduğu kurumsal ürünlerin gelirlerini arttırabilmek için gerekli satış ve pazarlama aktivitelerini planlayabilecek,
Finansal fizibilite ve P&L yönetimi yapabilecek,
İleri derecede İngillizce bilen.

Rol ve Sorumluluklar
Ürün ailesinin uçtan uca yönetiminden sorumlu olmak,
Ürünlerinin yatırım stratejilerini oluşturmak ve yatırım planları için üst yönetim onayına sunmak,
Ürün yol haritasını oluşturmak,
Ürünlerinin P&L’inin yönetimini üstlenmek,
Sorumlu olduğu ürün ve ilintili ürün/hizmetler için ürün geliştirme/iyileştirmesi sürecini yönetmek,
İlgili dokümantasyonların hazırlanmasını, güncel tutulmasını ve ürün iletişim materyallerini hazırlanmasını  sağlamak,
Ürünlerin satış öncesi, satış ve satış sonrası süreçlerine yön vermek,
Rekabeti analiz eder, rekabet stratejilerini oluşturmak ve analiz sonuçlarını ilgili ekipler ile paylaşmak,
Kurumsal iş hedeflerine uygun tarife çalışması yapmak, tarifeleri güncel tutmak ve bu amaçla finansal fizibilite sürecini yönetmek,
Ürünler için finansal ve operasyonel hedeflere uygunluğu periyodik olarak raporlamak ve ihtiyaç halinde aksiyon planlarını oluşturarak sonuçlarını takip etmek, 
Ürünler için tanıtım & iletişim (yazılı ve görsel medya dahil) aktivitelerini planlamak  ve yönetmek.