Turkcell | Geleceği Yazanlar

İLANLAR

13874 - .DEVELOPER

Genel Nitelikler
• Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden mezun
• Minimum 3 yıl yazılım geliştirme deneyimi olan
• HTML5, CSS/CSS3, JS (Jquery ve OO javascript) dillerinde uzman
• Front-end framework’lerinden Angular proje deneyimi bulunan,
• Typscript, Less/ Sass konusunda bilgi sahibi
• Bootstrap konusunda (responsive tasarımlar dahil) tecrübeye sahip
• Mikroservis ve Docker mimarileri konusunda tecrübe sahibi
• Java’da Spring ve SpringBoot framework proje deneyimi olan (Redis, Kafka, Elastic Search gibi ürünlerde deneyim artı)
• Node.js deneyimi
• Relational ve NoSQL veri tabanlarında proje deneyimi bulunan
• Web API - Rest servisler konusunda deneyimli
• Linux işletim sistemi kullanım bilgisine sahip
• Scrum - Agile bilgisi olan, Jira – Confluence - Git gibi ürünleri kullanabilen
• Jenkins pipeline’ları konusunda fikir sahibi
• İyi seviyede İngilizce bilen

Rol ve Sorumluluklar
• IoT ekibinde çalışır.
• Turkcell’in IoT platformlarının ve bunlar üzerinde çalışan servislerin gerektirdiği teknolojileri araştırır ve optimum (yüksek performans, düşük maliyet) mimariyi / çözümü alt sistemleri ile birlikte tasarlar
• Tasarlanan çözümü (world class) geliştirir, birim testlerini yapar ve operasyona çözüm için destek verir.
• Zaman içerisinde ihtiyaç duyulan iyileştirici, performans ve verim artırıcı çalışmaları yapar.
• Scrum takımı içerisinde çevik çalışma prensipleri ile çalışır.