Turkcell | Geleceği Yazanlar

İLANLAR

13877 - DEVELOPER

Genel Nitelikler
Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik veya Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun,
En az 5 yıl ve üzeri yazılım geliştirme deneyimine sahip,
Java ve C/C++ dillerini ileri derecede bilen,
SIP/SS7/RTP/WEBRTC gibi VOIP domainininde kullanılan protokollerde en az 3 yıl deneyimli,
Opus, h264, vp8 gibi medya codec'ler ile ilgili bilgi sahibi
Tercihen Kamailio, Asteriks, RTP Engine, Jitsi gibi VOIP Domaininde kullanılan open source teknolojilerde çalışmış,
REST/JSON, SOAP, WS, teknolojileriyle çalışmış,
Nesne tabanlı geliştirme, design patterns konularını çok iyi bilen,
Yüksek trafik altında çalışan gerçek zamanlı uygulama tasarlama ve geliştirme konusunda deneyimli,
Yedeklilik, ölçeklenebilirlik ve kod kalitesi konularında çalışmış,
Oracle, MySQL gibi RDBMS çözümlerine hakim,
Cassandra, MongoDB, Hadoop gibi NoSQL teknolojiler konusunda bilgi sahibi,
Redis, Coherence tarzı in memory cache sistemleri konusunda deneyimli,
Stash, Git, SVN gibi code repository uygulamarını kullanmış,
Network düğümleri (loadbalancer, router, firewall, DNS) ve bunların fonksiyonları konusunda bilgili,
İyi derecede İngilizce bilen,
Sosyal ve organizasyonel ilişkilerde başarılı; değişik durumlar, farklı projeleri ve değişen öncelikleri başarıyla ele alabilen,
Dünya ölçeğinde çözüm ve uygulamalar çıkartma tutkusuyla, sık iterasyonlar çıkartabilen.

Rol ve Sorumluluklar
İlk spesifikasyon hazırlanmasından, ürünün geliştirilmesine, devreye alınması ve bakımına dek tüm proje hayat döngüsüne katılım,
Geliştirilecek uygulamanın, modüllerinin tasarımı, uygun mimarinin ve istemci/sunucu ve veritabanı birimleri arası etkileşimin belirlenmesi,
Sorumlu olduğu ürünler için yazılan kodları inceleme, hataları düzeltme,
Mevcut ve yaklaşan yeni teknolojilerin araştırılması, değerlendirilmesi ve ekiple paylaşımı,
Kompleks sistem ve entegrasyon problemlerine çözüm oluşturma,
Diğer ekip üyelerinin de ürünü sürdürebilmesi için çalışmaları dokümante etmek,
Aşağıdaki gibi değişik kişilerle yakın şekilde çalışmak,
Efektif ve verimli kod geliştirebilmek için diğer ekip üyeleriyle, Spesifikasyonları netleştirip detaylandırmak ve hassas estimate vermek için ürün yöneticileri ile, Müşteri memnuniyeti sağlamak için değişik
paydaşlarla, Test ve devreye alım gibi adımların başarılı olarak tamamlandığını izlemek ve bu adımlardaki olası sorunları çözmek için gereken aksiyonları almak veya gerektiğinde eskale etmek,
Yeni özellikler/kurgular geliştirmek veya mevcut uygulamaları ve süreçleri iyileştirmek için yeni fikirleri üretmek, fikirleri gösterebilmek için gerektiğinde PoC uygulamaları geliştirmek.