Turkcell | Geleceği Yazanlar

İLANLAR

14148 - ANALİST

Genel Nitelikler
Üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden mezun,
2 yıl ve üzeri IT tecrübesi olan,
İç/dış kaynak yönetimi, Proje yönetimi, iç/dış müşteri yönetimi tecrübesi olan,
Yazılım geliştirme süreç ve pratikleri tecrübesine sahip, çevik çalışma yöntemlerini benimseyen,
Hızlı değişime uyum sağlayan ve değişimlerdeki fırsatları değerlendirip fark yaratan,
İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilen,
Takım oyununu benimseyen/destekleyen,çözüm & sonuç odaklı, öğrenmeye & gelişime açık,
Çok iyi düzeyde analitik ve yorumsal düşünme becerileri olan,
Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan ve ekibe bu yönde koçluk yapabilen,
Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerileri olan,
Kişiler arası iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde olan, empati kurabilen,
Başarı odağı yüksek, enerjisiyle ekibe dinamizm katabilecek,
Tasarım süreçlerini, fikirlerini ve çözümlerini ekiplere ve müşterilere açık ve etkili bir şekilde iletebilen,
Dijital teknolojiler (mobil web/app geliştirme araçları, desktop web araçları, trendler, yönetim/deneyim araçları vs) konusunda bilgili,
Tercihen e-ticaret uygulamaları ve süreçleri konusunda tecrübeli.

Rol ve Sorumluluklar
Sorumluluk alanında bulundan tüm Servis/Ürün/Süreçlere ait analiz, geliştirme,test ve gerekli durumlarda vendor management faaliyetlerini yürütür,
Dijital Operatör ve turkcell.com.tr üzerinden gerçekleştirilen cihaz satış işlemleri ve bunu destekleyen süreçlerle ilgili taleplerin hayata geçirilmesini sağlar,
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde (SDLC) tanımlı olan Analiz, Detaylı Tasarım, Yazılım Geliştirme, Test ve Devreye Alım aşamalarının uygulayıcısıdır,
İlgili iş birimleri ile doğrudan ilişki içinde onların ihtiyaç ve taleplerini yakından takip eder,
İlgili ürünlerin ve servislerin teknik yol haritasının oluşturulmasına destek olur,
Mimariye yön verecek teknolojik trendleri takip eder, kullanılan ortak fonksiyon ihtiyaçlarını belirler,
Gereksinimlere bağlı olarak geliştirilecek yeni servislerin bilgilerinin oluşturulmasını ve bilgilerinin servis ağacına ve kataloğuna girilmesini sağlar,
Ayrıca geliştirme aşamalarında oluşturulması gereken dokümanları (Analiz, Tasarım, Kod İnceleme, Devreye Alım, vs.) Turkcell iş süreçlerine uygun bir şekilde doldurur,
Sahibi olduğu tüm servislerin veri modeline ve mimarisine hâkimdir. Mimarinin uygulanmasından, yazılım geliştirmelerinden, hatalarının giderilmesinden ve KPI takibinden sorumludur,
Şirket ihtiyaçları, stratejik kararlar ve teknolojik gereksinimleri gözeterek,sorumlu olduğu alandaki ürünlerin uygulama ve yazılım seviyesindeki mimari gelişimine ait teknik yol haritasını belirler,
Küçük ve orta ölçekli taleplerin geliştirmesinde proje yönetimini yapar,
Yazılım geliştirilen uygulamaların birim, fonksiyonel, bütünsel, regresyon ve performans testlerini koşar,Otomasyon için gereken geliştirmeleri gerçekleştirir ve çalıştırır,
Devreye alımdan önce talep sahipleriyle birlikte yapılan kabul testlerini organize eder, gerekli ortam ve veriyi oluşturur,
Geliştirilen uygulamaların operasyonel devirlerini gerçekleştirir,
Alım için gerekli olan çağrıları açar ve dokümantasyonu sağlar,
Alımları koordine eder ve gerektiğinde yerinde destek verir,
Gerekirse production ortamında test ve/veya pilot run gerçekleştirir,
Production hataları için operasyon ekiplerine 3ncü seviye destek verir,
Müşteri şikayetlerinin azaltılması konusunda çalışmalara katılır,
Sorumlu olduğu sistemler ve geliştirmeler için gerekli olan yatırım bütçesini planlar ve yürütür,
Proje gereği farklı çözüm ve ürünleri incelemek gerekiyor ise söz konusu ürünleri incelemek üzere POC‘ler yapar ve çözüm alternatiflerini şirket stratejilerine uygun biçimde değerlendirmelere tabi tutar,Gerektiğinde RFP hazırlar, STF açar, lisans ve donanım gereksinimlerini belirler, teknik satın almaya destek olur,Ürün ve servislerle ilgili olarak teknik KPI’ları belirler,
Projeler gereği bir tedarikçi (vendor) ile çalışılıyor ise tedarikçi yönetim ve koordinasyonunu sağlar,
Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar,
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar,
Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır,
Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür,Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.