Turkcell | Geleceği Yazanlar

İLANLAR

14149 - DEVELOPER

Genel Nitelikler
Üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden mezun,
Hızlı değişime uyum sağlayan ve değişimlerdeki fırsatları değerlendirip fark yaratan,
İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilen,
Takım oyununu benimseyen/destekleyen, çözüm & sonuç odaklı, öğrenmeye & gelişime açık,
Çok iyi düzeyde analitik ve yorumsal düşünme becerileri olan,
Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan ve ekibe bu yönde koçluk yapabilen,
Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
Kişiler arası iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde olan, empati kurabilen,
Başarı odağı yüksek, enerjisiyle ekibe dinamizm katabilecek,
Yazılım proje yönetim süreçleri ve çevik metodolojiler (Scrum, Kanban) konusunda bilgi sahibi,
Object Oriented Programming and Design Patterns konusunda tecrübeli, client Server mimarisini bilen tercihen yüksek performanslı, multi-threaded uygulamalar yazma konusunda deneyimli,
Çok katmanlı uygulama geliştirme mimarilerinde yazılım geliştirme yapmış,
Java platformlarında (JEE, Spring, Struts, vb.) en az 2 yıl aktif uygulama geliştirme deneyimi olan,
Web servisleri konusunda deneyimli (RESTful, SOAP, vb.),
Web tabanlı uygulama geliştirme konusunda deneyimli (AJAX, JSON, HTML, Java Script, vb.),
 

Tercihen;
Microservis, Container mimariler üzerinde tecrübe sahibi, (Spring boot, Openshift),
Backend mimarisine hizmet eden araçlarda tecrübeli (Elastic Search, Mongo, Redis, Hazelcast vb.),
Unit test, kod kalitesi konularında yetkin ve deneyimli,
Devops süreçlerinde deneyimli, (Jenkins, Docker, Git vb.),
E-ticaret uygulamaları ve süreçleri konusunda tecrübeli,
İletişim yetenekleri yüksek, takım çalışmasına uyumlu,
İyi derecede İngilizce bilen.

Rol ve Sorumluluklar
Ürün ve çözümlerin yazılım mimarisini, teknik ve fonksiyonel yol haritasını belirler, tüm yazılım ve geliştirme yaşam döngüsünden (SDLC - yaratılması, yaşatılması ve gerektiğinde dönüştürülmesi ya da sonlandırılması) sorumludur,
Müşteri iş ihtiyaçları doğrultusunda, ürün ve çözümleri geliştirir,İş birimlerinden gelen taleplerin tasarım-geliştirme safhalarının müşteri odaklı ve rekabete uygun hızda ardı ardına geliştirilmesini sağlar,
Sorumluluk sahasındaki yazılımların istenen kalitede üretilmesini sağlar, kalite stratejilerini belirler,
Sorumlu olduğu alanlardaki geliştirmelere ilişkin performans testleri ve test otomasyonlarından sorumludur,
Geliştirme faaliyetlerini iş süreçlerine uygun olarak gerçekleştirerek dokümante eder,
Sorumlusu olduğu altyapılar ile ilgili süreçlere ilişkin ihtiyaçların analiz incelemesini (review’unu) gerçekleştirir, teknik tasarımları oluşturur, proje planlarını detaylandırır, geliştirme (development) fazını yürütür ve test destek aşamalarında görev alır,Devreye alımda on-site ve on-call destek verir, olası soru ve sorunlar konusunda hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlar,
Devreye alım sonrası destek ve kod değişikliği gerektiren konularda ilgili yazılımların gerçekleştirilmesinden sorumludur,
Production hataları için operasyon ekiplerine 3ncü seviye destek verir,
Müşteri şikayetlerinin azaltılması konusunda çalışmalara katılır,
Sorumlu olduğu sistemler ve geliştirmeler için gerekli olan yatırım bütçesini planlar ve yürütür,
Uygulanabilir teknoloji, ürün ve çözümlerin oluşturulmasına yönelik öncelikle Turkcell Grup ihtiyacının yaratılması ve ticari çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur,
AR-GE vizyonu kapsamında ürünleştirme fırsatlarını bütünsel bir bakış açısı ile gözetir ve gerekli yatırımlara karar verir,
Sorumluluk alanındaki vizyon, hedef ve stratejileri belirler,
Uygulama yol haritalarının ve uygulama planının gerektirdiği kararlarının alınmasını sağlar ve takibini yapar,
Projeler gereği bir tedarikçi (vendor) ile çalışılıyor ise tedarikçi yönetim ve koordinasyonunu sağlar,
Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar,
İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar,
Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır,
Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür,Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.