TURKCELL

Şehir

İstanbul Anadolu

Eğitim Seviyesi

Üniversite

Pozisyon Tipi

Tam Zamanlı

İlan Başlangıç Tarihi

18.06.2022

İlan Bitiş Tarihi

27.06.2022

16727 - MASTER EXPERT ANALYST

Bundan çeyrek asır önce, tüm Türkiye’yi birbirine bağlama hayaliyle çıktık yola. Bugün on binler olduk, güzel yurdumuzun her noktasına dolduk ve taştık dünyaya! Dokunduğumuz herkesi birbirine, hayata bağlamaya... Biliyoruz ki bizim için tek sınır, hayallerimiz. Bunun için Turkcell’i Turkcell yapanlara, harika bir çalışma ortamının ötesinde bir imkan sunuyoruz: Hayallerini gerçekleştirme imkanını. Senin de büyük hayallerin varsa, Var mısın hayata bağlamaya?

 

Ekibinden bir mesaj var

 

En yeni teknolojileri tecrübe etmek, milyonların hayatına dokunabilecek uygulamaları geliştirmek ve çok tecrübeli mühendisler ile usta-çırak ilişkisi içinde yan yana çalışmak istiyorsan doğru adres burası!

 

Kimsiniz?

 

- Üniversitelerin Bilgisayar Müh., Elektronik ve Haberleşme Müh., Matematik Müh, Yazılım Müh., Endüstri Müh. ve ilgili - bölümlerinden mezun,
- Dijital kanallarda, mobil uygulamalar alanında Analist, Product Owner rollerinde minimum 5 yıl deneyimli,
- İç/dış kaynak yönetimi, Proje yönetimi, iç/dış müşteri yönetimi, tecrübesi olan,
- Yazılım geliştirme süreç ve pratikleri tecrübesine sahip, Çevik çalışma yöntemlerini benimseyen,
- Hızlı değişime uyum sağlayan ve değişimlerdeki fırsatları değerlendirip fark yaratan,
- İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilen,
- Takım oyununu benimseyen/destekleyen, Çözüm & Sonuç odaklı, Öğrenmeye & Gelişime açık,
- Çok iyi düzeyde analitik ve yorumsal düşünme becerileri olan,
- Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan ve ekibe bu yönde koçluk yapabilen,
- Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
- Kişiler arası iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde olan, empati kurabilen,
- Başarı odağı yüksek, enerjisiyle ekibe dinamizm katabilecek,
- Tasarım süreçlerini, fikirlerini ve çözümlerini ekiplere ve müşterilere açık ve etkili bir şekilde iletebilen,
- Kullanıcı merkezli tasarım ve tasarım düşüncesi,
- Dijital çözümler ve tasarım ve yenilik alanları hakkında tutkulu, Endüstrinin en yeni trendleri ve teknolojilerindeki bilgileri araştıran ve sergileyen,
- Dijital teknolojiler (mobil web/app geliştirme araçları, desktop web araçları, trendler, yönetim/deneyim araçları vs) tecrübesi olması tercih sebebidir,
- Kullanıcı merkezli tasarımın (UCD), kullanıcı araştırmasının planlanması ve yürütülmesi, kullanıcı testi, A / B testi, hızlı prototipleme, sezgisel analiz, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konularında tecrübeli olması tercih sebebidir.

 

Neler Yapacaksınız?

 

- Sorumluluk alanında bulundan tüm Servis/Ürün /Süreçlere ait analiz, geliştirme, test ve gerekli durumlarda vendor management faaliyetlerini yürütmek,
- turkcell.com.tr, Ecommerce, Single Hub Cihaz bölümünün geliştirilmesi, Ecommerce altyapısı, Dijital Operatör, GNÇ, Platinum gibi mobil uygulamaları ve turkcell.com.tr üzerinden gerçekleştirilen paket, kampanya, servis satışları, fatura ödeme ve TL yükleme işlemleri, oyunlaştırma kurguları ve kullanıcı deneyimine ilişkin önyüz ve interaction tasarımı,
- Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde (SDLC) tanımlı olan Analiz, Detaylı Tasarım, Yazılım Geliştirme, Test ve Devreye Alım aşamalarının uygulayıcısıdır,
- İlgili iş birimleri ile doğrudan ilişki içinde onların ihtiyaç ve taleplerini yakından takip eder,
- İlgili ürünlerin ve servislerin teknik yol haritasının oluşturulmasına destek olur,
- Mimariye yön verecek teknolojik trendleri takip eder, kullanılan ortak fonksiyon ihtiyaçlarını belirler,
- Gereksinimlere bağlı olarak geliştirilecek yeni servislerin bilgilerinin oluşturulmasını ve bilgilerinin servis ağacına ve kataloğuna girilmesini sağlar,
- Ayrıca geliştirme aşamalarında oluşturulması gereken dokümanları (Analiz, Tasarım, Kod İnceleme, Devreye Alım, vs.) Turkcell iş süreçlerine uygun bir şekilde doldurur,
- Sahibi olduğu tüm servislerin veri modeline ve mimarisine hâkimdir,
- Mimarinin uygulanmasından, yazılım geliştirmelerinden, hatalarının giderilmesinden ve KPI takibinden sorumludur,
- Şirket ihtiyaçları, stratejik kararlar ve teknolojik gereksinimleri gözeterek, sorumlu olduğu alandaki ürünlerin uygulama ve yazılım seviyesindeki mimari gelişimine ait teknik yol haritasını belirler,
- Küçük ve orta ölçekli taleplerin geliştirmesinde proje yönetimini yapar,
- Yazılım geliştirilen uygulamaların birim, fonksiyonel, bütünsel, regresyon ve performans testlerini koşar,
- Otomasyon için gereken geliştirmeleri gerçekleştirir ve çalıştırır,
- Devreye alımdan önce talep sahipleriyle birlikte yapılan kabul testlerini organize eder, gerekli ortam ve veriyi oluşturur,
- Geliştirilen uygulamaların operasyonel devirlerini gerçekleştirir,
- Alım için gerekli olan çağrıları açar ve dokümantasyonu sağlar,
- Alımları koordine eder ve gerektiğinde yerinde destek verir,
- Gerekirse production ortamında test ve/veya pilot run gerçekleştirir,
- Production hataları için operasyon ekiplerine 3ncü seviye destek verir,
- Müşteri şikayetlerinin azaltılması konusunda çalışmalara katılır,
- Sorumlu olduğu sistemler ve geliştirmeler için gerekli olan yatırım bütçesini planlar ve yürütür,
- Proje gereği farklı çözüm ve ürünleri incelemek gerekiyor ise söz konusu ürünleri incelemek üzere POC‘ler yapar ve çözüm alternatiflerini şirket stratejilerine uygun biçimde değerlendirmelere tabi tutar,
- Gerektiğinde RFP hazırlar, STF açar, lisans ve donanım gereksinimlerini belirler, teknik satın almaya destek olur,
- Ürün ve servislerle ilgili olarak teknik KPI’ları belirler,
- Projeler gereği bir tedarikçi (vendor) ile çalışılıyor ise tedarikçi yönetim ve koordinasyonunu sağlar,
- Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları'na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrollerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar,
- İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar,
- Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır,
- Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür,
- Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.