Turkcell | Geleceği Yazanlar

Veri Bilimi

Veri Bilimi Proje Döngüsü Bu belge toplam 12 kez alınmıştır.

Bir veri bilimi projesini ele almak için gerekli olan proje döngüsü bilgileri verilerek örnek uygulama üzerinden basamakların değerlendirilmesi sağlanıyor.

Makine Öğrenmesi 101 Bu belge toplam 17 kez alınmıştır.

Makine öğrenmesi dünyasına giriş yapılan bu bölümde temel kavramlar ele alınarak gerçek hayat örnekleri üzerinden makine öğrenmesinin temelleri atılıyor.

Makine Öğrenmesi 201 Bu belge toplam 4 kez alınmıştır.

Denetimli öğrenme yöntemlerinden biri olan ve yapay zeka dünyasının giriş kapısı kabul edilen doğrusal regresyon modelleri ve bu modellere özel optimizasyon yöntemleri ele alınıyor.

Makine Öğrenmesi 301 Bu belge toplam 3 kez alınmıştır.

Bu bölümde doğrusal olmayan regresyon modelleri ele alınıyor. Karar ağaçları, destek vektör makineleri ve yapay sinir ağları gibi farklı modelleme teknikleri aktarılarak günümüzün en başarılı ve güncel ağaca dayalı algoritmaları da inceleniyor.

Makine Öğrenmesi 401 Bu belge toplam 3 kez alınmıştır.

Bu bölümde sınıflandırma problemleri için kullanılan sınıflandırma modelleri ele alınıyor. Karar ağaçları, destek vektör makineleri ve yapay sinir ağları gibi farklı modelleme teknikleri de incelenerek günümüzün en başarılı ve güncel ağaca dayalı algoritmaları aktarılıyor.

Makine Öğrenmesi 501 Bu belge toplam 3 kez alınmıştır.

Bu bölümde makine öğrenmesinin denetimsiz öğrenme yöntemlerinden olan kmeans, hiyerarşik kümeleme ve temel bileşen analizi ele alınıyor.

Python ile Büyük Veri Bu belge toplam 5 kez alınmıştır.

Büyük veri dünyasına giriş yaptığımız bu bölümde, büyük veri ekosisteminde yer alan kütüphanelerin tanıtımları yapılıyor ve pyspark'ı kullanarak kişisel bilgisayarlarımızda büyük veri üzerinde çalışma işlemi anlatılıyor.

Veri Ön İşleme Bu belge toplam 5 kez alınmıştır.

Modelleme ve çıkarım çalışmaları öncesinde veri içerisinde yer alan gürültü ve bozuklukların nasıl giderilebileceği ve değişken dönüşümü işlemleri ele alınmaktadır.

Veri Bilimi İçin İstatistik 101 Bu belge toplam 12 kez alınmıştır.

"Veriye dayalı karar almak" ifadesinin temelini oluşturan istatistik konuları gerçek hayat iş uygulamaları ile ele alınıyor.

Veri Bilimi İçin İstatistik 201 Bu belge toplam 5 kez alınmıştır.

Hipotez testleri, varyans analizi ve korelasyon analizi konularının ele alınacağı bu bölümde istatistiksel karar alma yeteneklerimizi geliştireceğiz.

Veri Görselleştirme Bu belge toplam 6 kez alınmıştır.

Python içerisinde yer alan veri görselleştirme araçları tanıtılıyor ve bilimsel veri görselleştirme teknikleri ele alınıyor.

Veri Manipülasyonu 101 Bu belge toplam 21 kez alınmıştır.

Python'da veri manipülasyonu ve matematiksel işlemler için kullanılan numpy kütüphanesinin özellikleri ve kullanımı ele alınıyor.

Veri Manipülasyonu 201 Bu belge toplam 10 kez alınmıştır.

Python'da veri manipülasyonu ve veri analizi için kullanılan Pandas kütüphanesi kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Veri Okuryazarlığı Bu belge toplam 79 kez alınmıştır.

Günlük hayatta veri ile ilk temas edilen ilk anlarda veri ile konuşabilmek için gerekli olan temel kavramlar, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri ve istatistiksel düşünce konuları ele alınıyor.

Veri Bilimi ve Yapay Zekaya Giriş Bu belge toplam 124 kez alınmıştır.

Geleceğimizi şekillendiren veri bilimi ve yapay zeka konuları herkesin anlayabileceği şekilde ve günlük hayattan uygulamalar ile ele alınıyor.

Python Programlama 101 Bu belge toplam 535 kez alınmıştır.

Python programlama diline giriş yaptığımız bu bölümde, çalışma ortamı ayarları gerçekleştiriliyor ve temel programcılık bilgileri paylaşılıyor.

Python Programlama 201 Bu belge toplam 241 kez alınmıştır.

Python programlamada önemli bir yere sahip olan veri yapıları (liste, tuple, set, sözlük) ve bu veri yapılarına özel biçimlendirme işlemleri ele alınıyor.

Python Programlama 301 Bu belge toplam 193 kez alınmıştır.

Programcılık yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bu bölümde fonksiyonlar, değişkenler, karar kontrol yapıları ve döngüler hakkında bilgiler paylaşılıyor.

Python Programlama 401 Bu belge toplam 116 kez alınmıştır.

Python nesne yönelimli özellikleri ve fonksiyonel programlama özelliklerinin ele alındığı bu bölümde veri bilimi ve yapay zeka için bu programlama paradigmalarının farkları paylaşılıyor.