Turkcell | Geleceği Yazanlar

Veri Bilimi

Veri Okuryazarlığı 101 Bu belge toplam 37 kez alınmıştır.

Günlük hayatta veri ile ilk temas edilen ilk anlarda veri ile konuşabilmek için gerekli olan temel kavramlar, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri ve istatistiksel düşünce konuları ele alınıyor.

Veri Bilimi ve Yapay Zekaya Giriş 101 Bu belge toplam 44 kez alınmıştır.

Geleceğimizi şekillendiren veri bilimi ve yapay zeka konuları herkesin anlayabileceği şekilde ve günlük hayattan uygulamalar ile ele alınıyor.

Python Programlama 101 Bu belge toplam 242 kez alınmıştır.

Python programlama diline giriş yaptığımız bu bölümde, çalışma ortamı ayarları gerçekleştiriliyor ve temel programcılık bilgileri paylaşılıyor.

Python Programlama 201 Bu belge toplam 99 kez alınmıştır.

Python programlamada önemli bir yere sahip olan veri yapıları (liste, tuple, set, sözlük) ve bu veri yapılarına özel biçimlendirme işlemleri ele alınıyor.

Python Programlama 301 Bu belge toplam 83 kez alınmıştır.

Programcılık yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği bu bölümde fonksiyonlar, değişkenler, karar kontrol yapıları ve döngüler hakkında bilgiler paylaşılıyor.

Python Programlama 401 Bu belge toplam 50 kez alınmıştır.

Python nesne yönelimli özellikleri ve fonksiyonel programlama özelliklerinin ele alındığı bu bölümde veri bilimi ve yapay zeka için bu programlama paradigmalarının farkları paylaşılıyor.