Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu

Proje Hakkında

Geleceği Yazan Kadınlar: İklim Fikir Maratonu

Teknolojide çeşitliliği ve sektörde fırsat eşitliğini artırmak üzere hayata geçirdiğimiz Geleceği Yazan Kadınlar projemiz 2021 yılında “İklim Fikir Maratonu” teması ile gerçekleştirildi. Hem kadınların teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemek hem de bu desteğin sosyal faydaya dönüşmesini sağlamak için kurgulanan yarışmada teknoloji bilen, teknolojiye ilgi duyan kadınlar İklim Değişikliği için geliştirdikleri teknolojik çözümleriyle fark yarattılar.

Temalar

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici olarak depolanması, geri kazanılması, taşınması, yok edilmesi ve sonrası kontrolleri içeren bir yönetim biçimidir. Elektronik, tıbbi, evsel ve tehlikeli veya tehlikesiz atıkların azaltılması, ayrı toplama, gerektiğinde depolama, oluşturulan atıkların atık merkezlerine aktarılması, atık işleme, geri dönüşüm, ileri dönüşüm gibi bütün yöntemlerin kombinasyonları ile etkin bir atık yönetimi oluşturulabilir. Sıfır atık hedefine ulaşmanın en önemli aşamalarından biri de ürünlerin atığa dönüşmeden önceki ömrünü uzatabilmektir.

Enerjinin Verimli ve Yenilenebilir Kullanımı

Enerji verimliliği, ürün ve hizmetlerin sağlanması için gereken enerji miktarını azaltma hedefidir. Enerji verimliliğindeki iyileşmeler genellikle daha verimli bir teknoloji veya üretim süreci benimsenerek elde edilir. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir doğal enerjilerin teknolojik ve verimli kullanımı ile dünyamızın şu anki enerji ihtiyacını üçte bire indirgemek mümkün olabilir.

Karbon Ayak İzi Yönetimi

Karbon ayak izi; bir kişi, olay, kurum, hizmet veya ürünün neden olduğu toplam sera gazı emisyonlarını ifade eder. Sera gazları, yalnızca fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan karbondioksitten oluşmaz. Metan, azot oksit, su buharı gibi gazlar da bu sınıflandırmaya dahildir. Karbon ayak izi; direkt ve dolaylı yollardan oluşabilir. Örneğin bir oyuncağın karbon ayak izi yalnızca üretimi ve taşınması sırasında oluşan CO2 emisyonlarını değil, kullanılan plastiği oluşturan kaynakların yer altından çıkarılması, işlenmesi gibi süreçlerin karbon ayak izini de kapsar.

Sürdürülebilir Tarım

Sürdürülebilir tarım, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden toplumun mevcut gıda ve tekstil ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir yollarla yapılan tarım anlamına gelir. Tarım çok büyük bir çevresel ayak izine sahiptir; çevresel değişikliklere neden olurken aynı zamanda bu değişikliklerden etkilenir.