Turkcell | Geleceği Yazanlar

Android 101 Başlangıç seviyesi derslerde Android uygulama geliştirme ortamını inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Android Eğitimlerine Başlarken...

Android işletim sistemine mobil uygulama geliştirirken kullanılacak en temel programlama dili Java'dır.

Android tüm bileşenleriyle son derece geniş bir ekosistemdir. Bu ekosistemin anlatımında aşağıdaki başlıklar temel alınmıştır:

Daha fazla...

Java Geliştirme Paketi'nin (JDK) Kurulumu

Java uygulamaları geliştirmek istiyorsanız, öncelikle onu geliştireceğiniz ve derleyip çalıştıracağınız araçları temin etmeniz gerekir. Geliştirme ortamı olarak Geleceği Yazanlar'da Android Studio'yu kullanıyoruz. Android Studio'nun nasıl kuracağınızı öğrenmek için Android için Geliştirme Ortamının Kurulması belgesine bakabilirsiniz.

Daha fazla...

Eclipse Geliştirme Ortamının Kurulması

Buraya kadar geldiğinize göre temel gereksinim olan Java Development Kit'i (JDK) kurma görevini yerine getirmiş olmalısınız. Bundan sonrasında Java uygulamalarını daha hızlı geliştirmek için bir tümleşik geliştirme ortamı (Integrated Development Environment) kullanmanız gerekiyor. Tümleşik geliştirme ortamlarıyla kolayca proje oluşturabilir, kod yazarken yardım alabilir, renklendirilmiş kodlarla kodunuza daha kolay hakim olabilir, hata durumlarını önceden fark edebilirsiniz.

 

Daha fazla...

Bir Java Programının IDE Ortamında Çalıştırılması

Uygulamanızı komut satırında çalıştırmaktan daha kolay ve hızlı bir yöntem, mevcut Eclipse IDE'sini kullanmaktır. Eclipse sayesinde hem uygulamalarınızı daha kolay bir şekilde hazırlar hem de anında çıktılarını gözlemleyebilirsiniz. Android 101 eğitimlerinde basit Java uygulamaları yazacağımız için, sizlere kurulumunu anlattığımız Eclipse IDE'si üzerinden bu uygulamaları nasıl çalıştırabileceğinizi göstereceğiz.

Eclipse IDE'sini bilgisayarımıza kurup çalıştırdıktan sonra bizi karşılayacak ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır:

Daha fazla...

Java Projesinin Temelleri

Bu bölümde sizlere Java'da programlamaya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı bilgileri vereceğiz.

 

Daha fazla...

Java Yazım Kuralları ve Önerileri

​Her dilin olduğu gibi programlama dillerinin de kendi içinde belli kuralları var. Bu kurallara uyarak yorumlayıcıya veya derleyiciye kodunuzu doğru biçimde ifade edebilirsiniz. Öncelikle neden ihtiyacımız olduğuna değinelim: (Kaynak: Oracle Code Conventions)

Daha fazla...

Java Dilinde Kütüphaneler

Programlamadaki anlamıyla kütüphane, birçok sınıfı, fonksiyonu bir arada bulunduran, özel bir amaca yönelik yazılmış kodlar topluluğudur. Paket, kitaplık veya modül olarak da adlandırılır. Java'da daha çok paket olarak anılır. Kütüphane kullanarak bir programlama diliyle yapabileceklerinizi artırabilirsiniz ve çoğu zaman işlerinizi kolaylaştırırsınız.

Daha fazla...

Java Dilinde İfadeler ve İşlem Operatörleri

Yazdığınız program bir veri üzerinde işlem görecekse, öncelikle o verilerin tanımlanması gerekir. Bu tanımlanma bilgisayarın o verileri nasıl ve hangi şekilde kullanacağının önceden belirlenmesi olarak da nitelendirilebilir. Java dilinde kullanılacak ifadeler ve işlem operatörleri de bu başlıkta anlatılmıştır.

Daha fazla...

Java'da String Metodları

String sınıfı Java'da metinler tanımlamak için kullanılır ve bize metinler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmemiz için yardımcı fonksiyonlar sunar. Java'da bir metin aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Daha fazla...

Java'da Tarih İşlemleri

Java’da tarih ile ilgili işlem yapmak için Date sınıfında faydalanırız. Date sınıfı belirli bir zaman değerini bir değişkene atamamızı ve üzerinde ekleme, çıkarma ya da dönüştürme gibi işlemler yapmamızı sağlar. Date sınıfını new Date() yapıcısıyla oluşturduğumuzda o anın tarihine ve saatine (kodun çalıştığı bilgisayarın saati) sahip bir zaman değişkenine sahip oluruz.

Daha fazla...

Diziler

Aynı veri türünden birbiriyle ilişkili verilerin bir arada tutulmasını sağlayan yapılara dizi denir. Dizinin içerisinde yer alan her bir ayrı veriye eleman denilmektedir. Bu elemanlara indis numaraları verilir ve bu numaralar üzerinden yerlerine ulaşılır.

Dizileri tek boyutlu ve çok boyutlu diziler şeklinde sınıflandırabiliriz.

Daha fazla...

Olağan Dışı Durumların Değerlendirilmesi

 

En üst düzey geliştiricilerin bile zaman zaman hatalı kod yazabildiğini biliyoruz.

Daha fazla...

Java'da Dosya İşlemleri

Bu bölümde sizlere Java'da bir dosyaya veri yazmayı ve ardından okumayı göstereceğiz. İlk örneğimizde bir string değişkeni içerisinde saklanan veriyi disk üzerinde bir .txt (metin) dosyasına yazmayı anlatacağız.

Daha fazla...

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne Yönelimli Programlama, 1990'lı yıllarda başlayan ve günümüzde de yoğun olarak kullanılan bir programlama teknolojisidir. Yine aynı yıllarda özellikle İnternet uygulamalarına yönelik özellikleriyle öne çıkan Java dili saf (pure) bir nesneye yönelik programlama dilidir.

 

Daha fazla...

Algoritmaya Giriş

Java'da Veri Saklamaya Yardımcı Kütüphaneler

Daha önceki bölümlerde Java'da diziler konusunu görmüştük. Bu bölümde ise Java'nın veri saklamak için sunduğu bazı özel sınıflardan bahsedeceğiz. java.util kütüphanesi altında bulunan bu sınıflar, klasik dizilerin bir takım sınırlamalarını ortadan kaldırırken dizi içerisinde arama, silme gibi ek özellikler de sağlamaktadır.

Java'da basit bir dizi örneğine göz atalım.

Aşağıdaki örnekte 0 - 9 arası elemanların tamamı eklenmiş kabul edilsin:

 

Daha fazla...