Android 101 Başlangıç seviyesi derslerde Android uygulama geliştirme ortamını inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Android Eğitimlerine Başlarken...

Android işletim sistemine mobil uygulama geliştirirken kullanılacak en temel programlama dili Java'dır.

Android tüm bileşenleriyle son derece geniş bir ekosistemdir. Bu ekosistemin anlatımında aşağıdaki başlıklar temel alınmıştır:

Daha fazla...

Bir Java Programının IDE Ortamında Çalıştırılması

Java Projesinin Temelleri

Bu bölümde sizlere Java'da programlamaya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı bilgileri vereceğiz.

 

Daha fazla...

Java Yazım Kuralları ve Önerileri

​Her dilin olduğu gibi programlama dillerinin de kendi içinde belli kuralları var. Bu kurallara uyarak yorumlayıcıya veya derleyiciye kodunuzu doğru biçimde ifade edebilirsiniz. Öncelikle neden ihtiyacımız olduğuna değinelim: (Kaynak: Oracle Code Conventions)

Daha fazla...

Java Dilinde Kütüphaneler

Java Dilinde İfadeler ve İşlem Operatörleri

Yazdığınız program bir veri üzerinde işlem görecekse, öncelikle o verilerin tanımlanması gerekir. Bu tanımlanma bilgisayarın o verileri nasıl ve hangi şekilde kullanacağının önceden belirlenmesi olarak da nitelendirilebilir. Java dilinde kullanılacak ifadeler ve işlem operatörleri de bu başlıkta anlatılmıştır.

Daha fazla...

Java'da String Metodları

String sınıfı Java'da metinler tanımlamak için kullanılır ve bize metinler üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmemiz için yardımcı fonksiyonlar sunar. Java'da bir metin aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

Daha fazla...

Java'da Tarih İşlemleri

Diziler

Aynı veri türünden birbiriyle ilişkili verilerin bir arada tutulmasını sağlayan yapılara dizi denir. Dizinin içerisinde yer alan her bir ayrı veriye eleman denilmektedir. Bu elemanlara indis numaraları verilir ve bu numaralar üzerinden yerlerine ulaşılır.

Daha fazla...

Olağan Dışı Durumların Değerlendirilmesi

 

En üst düzey geliştiricilerin bile zaman zaman hatalı kod yazabildiğini biliyoruz.

Daha fazla...

Java'da Dosya İşlemleri

Bu bölümde sizlere Java'da bir dosyaya veri yazmayı ve ardından okumayı göstereceğiz. İlk örneğimizde bir string değişkeni içerisinde saklanan veriyi disk üzerinde bir .txt (metin) dosyasına yazmayı anlatacağız.

Daha fazla...

Nesne Yönelimli Programlama

Nesne Yönelimli Programlama, 1990'lı yıllarda başlayan ve günümüzde de yoğun olarak kullanılan bir programlama teknolojisidir. Yine aynı yıllarda özellikle İnternet uygulamalarına yönelik özellikleriyle öne çıkan Java dili saf (pure) bir nesneye yönelik programlama dilidir.

 

Daha fazla...

Algoritmaya Giriş

Java'da Veri Saklamaya Yardımcı Kütüphaneler