Android 301 Bu bölümden itibaren Android için mobil uygulama geliştirmenin ilk adımlarını atıyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Android 301'e Giriş

Android 301 eğitiminde, uygulamanızı bir adım öteye götürecek konulara yer veriyoruz. Diğer uygulamalarla etkileşime geçmeyi, konum ve çoklu ortam servislerini kullanmayı, farklı kaynaklardan veri elde etmeyi, bu verileri kaydetmeyi bu bölümde öğrenebilirsiniz. 

Intent'ler - Diğer Uygulamalarla Etkileşime Geçmek

Bir Android uygulaması birçok farklı Activity içerir. Her Activity yeni arayüzler gösterirken belirli bir görevi (haritanın gösterilmesi, fotoğraf çekilmesi gibi) yerine getirir. Kullanıcıyı bir Activity'den diğerine geçirmek için uygulamanızda Intent sınıfını kullanmalısınız. Uygulamanızın yapacağı herhangi bir işte "amacı" belirtmek için Intent sınıfını kullanmalısınız. Uygulamanızda startActivity() gibi bir metotla sisteme Intent geçirdiğinizde, sistem doğru uygulamayı ve eylemi belirlemek için bu Intent'i kullanır.

ListView Özelleştirme

 

Daha önceki bölümlerde ListView kullanarak liste oluşturmayı ve bir diziyi (array'i) veri kaynağı olarak gösterip listenin elemanlarını doldurmayı görmüştük. Bu bölümde ListView'a biraz daha yakından bakacağız.

WebView Kullanımı

Farklı Android Cihazları Desteklemek

Android cihazlar dünya üzerinde farklı sürüm ve boyutlarda bulunmaktadır. Uygulamanızın daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız bu geniş Android dünyasını olabildiğince fazla desteklemelisiniz. Farklı boyut, sürüm ve dil destekleri uygulamanızın kullanıcı sayısını arttıracaktır. 

Bu eğitimde size temel anlamda platformun özelliklerini nasıl kullanılacağınızı, kullanıcı deneyimini her kullanıcı grubu için tek bir uygulama paketi (APK) üzerinden nasıl yüksek tutacağınızı göstereceğiz.

 

AsyncTask

Android’de Thread yapıları

Verileri Kaydetmek

Çoğu Android uygulaması, kullanıcısının ilerlemesi kaybolmasın diye onPause() olayları sırasında uygulama durumuna ilişkin bilgileri kaydediyor olsa bile veri kaydetme ihtiyacı duyar. Anlaşılması zor olan çoğu uygulama da kullanıcı ayarlarını kaydetmeye ihtiyaç duyar. Bazı uygulamalar büyük miktarda bilgiyi dosyalarla ve veritabanlarıyla yönetmek zorundadır. Bu ve sonraki birkaç eğitim içeriği, size Android'teki başlıca veri depolama seçeneklerini gösterecektir:

Bağlantı ve Bulut İçeren Uygulamalar Yaratmak

Bu dersler size uygulamanızı dünyaya nasıl bağlayacağınızı anlatacak. Çevredeki cihazlara, internete nasıl bağlanacağınızı ve uygulamanızın verilerini nasıl eşzamanlayacağınızı öğreneceksiniz.

Ağ işlemleri yapmak

Aşağıdaki eğitimlerde bir ağ bağlantısı nasıl oluşturulur, ağ değişiklikleri nasıl takip edilir ve XML verisiyle denetleme nasıl yapılır, hep beraber öğreneceğiz:

Ağ İşlemleri Gerçekleştirme

Bu eğitim sizlere temel ağ işlemlerinin nasıl yapılacağını, bağlantı kontrolünü (bağlantıdaki değişiklikler de dâhil) ve uygulamanın ağ (network) tüketiminin nasıl kontrol edileceğini gösterecektir. Aynı eğitim içinde, XML dosyaların nasıl kullanıldığını ve nasıl ayrıştırılıp bölümlendirileceğini (parse) de göreceksiniz.

Bu eğitimde bu işlemlerin nasıl yapıldığını daha iyi anlamanız için örnek bir uygulamayı da sizinle paylaşacağız.

Verileri Volley ile Transfer Etmek

Volley kütüphanesi, Android uygulamaları için ağ işlemlerini kolaylaştırmayı ve en önemlisi hızlandırmayı amaçlayan bir HTTP kütüphanesidir.

Volley'in sağladığı faydalar:

Arka Plan İşleri

Eğitim içeriklerinin bu bölümünde konumuz Arka Plan İşleri. Burada uygulamanızın performansını artırmak ve batarya tüketimini azaltmak için "arka plan işlerini" nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

Arka plan işlerini konu edinen içeriklerimiz üç ana başlıktan oluşuyor. Eğer bu konuyu ilk defa öğrenmeye başlıyorsanız sayfanın aşağısındaki "sonraki sayfa" düğmesiyle, sırasıyla ilerlemenizi tavsiye ederiz.

 

Android'de Konum Servisleri

 

Günümüzde mobil uygulamalarda en çok kullanılan servislerden biri konum servisleridir. Mobil/seyyar olmanın getirileri konum servisleriyla alınabilir. Android işletim sistemi de uygulamalar için kullanıcının konumunu paylaşan detaylı bir kütüphane sunar. Android'de mobil cihazın konumu aşağıdaki yöntemlerle bulunur:

Android'de Haritalar Servisi

Günümüzde konum servisleri birçok mobil uygulamanın önemli ve ayırt edici özelliklerinden biridir. Google, konum servisleri ile birlikte Android için uygulama geliştirenlere, kullanıcıya bulunduğu yeri göstermek ya da aradığı bir mekânı harita üzerinde göstermek gibi işlemler için Google Play Services adında bir servisin içinde Google Maps Android API'yi sunar.

Android'de Video Oynatmak

​Bir Android uygulamasında video dosyası oynatmak için VideoView adlı View sınıfından yararlanabilirsiniz. Bu amaçla öncelikle video oynatmaya yarayan bir Activity oluşturalım ve bununla ilgili activity_video.xml layout dosyasını aşağıdaki gibi oluşturalım:

Ses Kayıt İşlemleri

Zaman zaman uygulamalarımızda herhangi bir ortam sesini kayıt etmemiz gerekebilir. Bu yazımızda Android cihazın ses kayıt kaynaklarından birini kullanarak ortamdaki sesleri nasıl bir ses dosyasına aktaracağımızı göstereceğiz.

Öncelikle yeni bir uygulama oluşturduktan sonra AndroidManifest dosyasına aşağıdaki izinleri veriyoruz.

 

Mobil Uygulama Analizi - Flurry

Uygulamanızın kullanıcılar tarafından nasıl ve ne sıklıkta kullanıldığını takip etmek için kullanabileceğiniz çeşitli online servisler mevcuttur. Bu servislerden en çok kullanılanı olan Flurry servisi sayesinde kullanıcıların demografik yapılarını, uygulamanızı kullanma sürelerini, uygulamada hangi fonksiyonları kullandıklarını öğrenebilirsiniz. Bu bilgiler, uygulamanızda hangi özelliklere ağırlık vermeniz gerektiğini ve kullanıcılarınızın tepkilerini ölçmenizi size söyleyecektir.