Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

Aritmetiksel Atama Operatörleri

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Operatör Sembolü   Kullanılışı   İşlem Sonucu
Atama = x = y y’nin değerini x’e ata
Topla-ata + = x + = y x + y’nin değerini x’e ata
Çıkar-ata – = x – = y x – y’nin değerini x’e ata
Çarp-ata * = x * = y x * y’nin değerini x’e ata
Böl-ata / = x / = y x / y’nin değerini x’e ata
Kalanını ata  % = x % = y x % y’nin değerini x’e ata 

 

Tablodan kolayca anlayacağımız üzere,  x + = y ifadesi x = x + y ifadesine, x % = y ifadesi de x = x % y ifadesine denktir.
= operatörünün atama amacı ile kullanıldığını biliyoruz. Sembolün sol tarafındaki operand bir sol taraf operandı (left hand operand, Lvalue) olmalıdır.
Sol taraftaki operand (değişken, dizi elemanı, yapı elemanı vb.) sağ taraftaki operandın değerini bellekte saklar.

ÖRNEK:

int k;
double l;
l = k = 13.72;

Yukardaki komutlar ile (=) sembolünün birleşme özelliği sağdan sola olduğu için,

( l = (k = 13.72));

sırasıyla atamalar yapılacaktır. Java hassasiyetin kaybolmasına izin vermeyeceği için k=13.72 atamasında,

“possible loss of precision” veya Eclipse'te "cannot convert from double to int"

şeklinde bir hata mesajı verilecektir. Java’da sadece programcının açıkça cast ifadeleri ile,

(int) 13.72

gibi, hassasiyetin kaybolmasına özellikle izin verdiğini belirtmesi halinde bu tür atamalar yapılır.

 

ATAMA OPERATÖRLERİ: ÖRNEK PROGRAM

 

public class Uyg10{
    public static void main(String[ ] args){

        int k;
        double l;
        l = k =13.72;

        System.out.println("l="+l);
        System.out.println("k="+k);
    }
}

 

ÖRNEK PROGRAMIN ÇIKTISI

 

ÖRNEK PROGRAM: CAST İFADESİNİN KULLANIMI

 

public class Uyg10{
    public static void main(String[ ] args){

        int k;
        double l;
        l = k =(int)13.72;

        System.out.println("l="+l);
        System.out.println("k="+k);
    }
}

 

 

CAST İFADESİNİ KULLANAN ÖRNEK PROGRAMIN ÇIKTISI: