Android Dünyası

101 Android 101 Eğitimi

break Deyimi

Yazar: Geleceği Yazanlar Ekibi java break deyimi

 

break deyiminin Java programları içinde iki farklı kullanım alanı vardır:

 1. switch yapısındaki case seçeneklerinden birinde switch yapısını terk etmek ve switch’i izleyen deyime geçmek için kullanılır. (Bu tip kullanımla ilgili örnekler switch deyimi anlatılırken verilmiştir.)
 2. Bir döngü (loop) yapısı içinden, döngüyü kontrol eden koşul ifadesini beklemeksizin döngü dışına çıkmak için kullanılır.

break deyimi bir döngü içinde yer almışsa bu durumda break deyimi ile karşılaşır karşılaşmaz döngü dışına çıkılır ve döngüyü izleyen deyime geçilir.

ÖRNEK PROGRAM:import java.util.Scanner;

public class BreakClass{
  public static void main(String args[]) {
    Scanner giris = new Scanner(System.in);
    double ort;
    int sayac, toplam, sayi;
    toplam = 0;
    sayac = 0;
    System.out.println("Alt alta pozitif sayilar gireceksiniz ve negatif sayi");
    System.out.println("girene kadar onlar toplanacak. Negatif girdiginizde");
    System.out.println("toplama isleminin sonucu size verilecektir.");

    while (true) {
      System.out.print("Sayi giriniz: ");
      sayi = giris.nextInt();

      if (sayi < 0) {
        break;
      }

      toplam += sayi;
      sayac++;
    }
    ort = toplam / sayac;

    System.out.println("Toplami "+toplam+" olan "+sayac+" tane sayi girdiniz.");
    System.out.println("Sayilarin ortalamasi da "+ort);
  }
}

PROGRAMIN ÇIKTISI: