Android Dünyası

101 Android 101 Eğitimi

do ... while Döngüsü

Yazar: Geleceği Yazanlar Ekibi java do while

 

while deyiminin önemli bir özelliği, test koşulunun döngünün başlangıcında olmasıdır. Bunun anlamı, ilk anda koşulun yanlış olması halinde, while gövdesinin hiçbir zaman çalıştırılmayacağıdır. Ancak gövdeyi hiç olmazsa bir kere çalıştırmamız gereken durumlar vardır. Bu durumlar çok yaygın olmasa da gerektiği zaman do...while deyimini kullanmalıyız.

do..while döngü yapısının yazılışı şu şekildedir:

 

do {
    Deyim1;
    Deyim2;
    ...
    Deyim_n;
} while(İfade) ;

 

do...while ve while döngüleri arasındaki tek fark, test koşulunun (ifadenin) do while döngüsünde, döngünün sonunda yer almasıdır. Bunun anlamı, programın döngüyü hiç olmazsa bir kez çalıştırmasıdır (ilk kez). Sonra, ifadenin değerine bağlı olarak, ifade doğru ise tekrar do'ya dönülerek döngü sürebilir veya ifade yanlış ise bir sonraki deyimle devam edilebilir.

int sayac = 1;
do {
 System.out.println("Sayaç: " + sayac);
 sayac++;
} while (sayac < 11);