Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

İkili Aritmetiksel Operatörler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Hasibe Zafer

Aritmetik Operatörler için bilmemiz gereken en önemli kural operatörlerin öncelik sırasıdır. İşlemlerimiz bu öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

       Operatör       Sembolü       Kullanılışı                 İşlem Sonucu
çarpma * a*b a ile b’nin çarpımı
bölme / a/b a’nın b’ye bölümü
kalan % a%b a’nın b’ye bölümünden kalan
toplama + a+b a’nın b ile toplanması
çıkarma a-b b’nin a’dan çıkarılması

 
*, / ve % operatörleri, + ve –'ye göre önceliklidir.

*, /, + ve operatörlerinin int veya float (double) türde operand kabul etmelerine karşılık kalan operandları sadece int türde operand olarak kabul eder. % operandı bölmede kalanı hesaplar.

Örnek:

17 % 3 işleminin sonucunda 2 değeri (17’nin 3 ile bölümünden kalan) elde edilir. ANSI standardı, kalan ve bölme operatörleri arasında aşağıdaki bağıntının bulunmasını zorunlu kılar:

a = a % b + (a /b) *b (a ve b tamsayı)

 

​ÖRNEK UYGULAMA:

public class Uyg9 {
  public static void main(String[] args){
    int a, b, c;
    double p, q, r, x, y, z, k;
    
    a=7; b=4; c=15;
    p=2.7;
    q=13.8;
    r=12.45;
    
    x= a % b * 15 - c / b * a;
    y= a * 2 % (b + 1) - c / (a +b);
    z=x / y * a - b ++ * --c;
    k=p -q / (r +z) * (q -r) + b++ * z;
    
    System.out.println("x="+x);
    System.out.println("y="+y);
    System.out.println("z="+z);
    System.out.println("k="+k);
  }
}

ÖRNEK UYGULAMANIN ÇIKTISI:

x değeri 
7 % 4 * 15 – 15 / 4 * 7
3 * 15 – 3 * 7
45 – 21
24


y değeri 
7 * 2 % (4 + 1 ) – 15 / (7 + 4)
14 % 5 – 15 / 11
4 – 1
3


z değeri
24 / 3 * 7 – 4++ * ­­15 ,
8 * 7 – 4 * 14
56 – 56
0

olarak hesaplanır. 

 

k’nın değerini siz kontrol edebilirsiniz.