Android 101Başlangıç seviyesi derslerde Android uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Java'da Kontrol Yapıları

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 12.09.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : java kontrol yapiları nedir? android

 

Diğer programlama dillerinde olduğu gibi Java'da da kontrol yapıları dilin en önemli parçasını oluşturur. Başka bir deyişle, kontrol yapıları olmasaydı bilgisayar programları, bilgi giriş-çıkışı ve bazı hesaplamalar dışında bir işlemi gerçekleştiremezlerdi. Bu bölüme kadar verilen programlar bir bakıma düz hat programları olarak görülebilir. Yani şu ana kadar verilen programlarda bir komuttan sonra aradaki komutları atlayarak başka bir noktaya sıçrama söz konusu değildi. Bir bilgisayar programında komutlar normal olarak yazılış sırasına göre çalıştırılır. Örneğin, herhangi bir programlama dilinde yazılmış olan,

Komut1

Komut2

Komut3

........

Komutn­1

Komutn

şeklindeki bir programda, önce Komut1 sonra Komut2 daha sonra Komut3 ... Komutn­1 ve en son da Komutn çalıştırılır.

Programlama problemlerinden birçoğu bu kadar basit değildir. Programlama dillerinin gücü, aynı işi tekrar tekrar yapabilmelerinden ya da farklı parametre değerleri için değişik işler yapabilmelerinden gelir. Kontrol komutları, yukarda bahsedilen doğrusal akış sırasını değiştirebilen komutlardır. Örneğin Komut2 bir kontrol komutu olsaydı, bu komut bir koşulu kontrol ederek koşulun sonucuna göre, Komut3 ,Komut4 ve Komut5’i atlayarak programın icrasını doğrudan Komut6’ya gönderebilirdi. Bir bilgisayar programında programın kontrolünün aradaki komutlar atlanarak bir komuttan diğerine sıçramasına dallanma (branching) diyoruz. Bu anlamda kontrol komutları dallanmayı gerçekleştiren komutlardır. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi, Java dilinde de esas olarak iki farklı tür kontrol yapısı ya da komutu mevcuttur:

 

  1. Seçme (selection) işlemini gerçekleştiren kontrol komutları: Bu tip kontrol komutlarında bir ifade kontrol edilerek ifadenin değerine göre çeşitli seçeneklerden bir tanesinde dallanma işlemi gerçekleştirilir: if, if else, switch case gibi yapılar bu tür komutları oluşturur.
  2. Tekrarlama (loop, repetition): Bu tip kontrol yapılarında bir işlemler grubu bir koşula bağlı olarak belirli sayıda (10 kez, 50 kez vb.) tekrarlı olarak çalıştırılabilir.

 

Sonraki başlıklarda Java dilindeki kontrol yapılarını tüm ayrıntılarıyla ele alacağız.