Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

Java'da Sınıf Oluşturma

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Sınıf (class) yapısının bu sınıftan üretilecek nesneler için bir şablon görevi gördüğünü söyleyebiliriz.

Nesneleri oluşturmanın ilk adımı, o nesnenin özelliklerini ve eylemlerini belirleyen sınıf yapısını tanımlamaktır. Java'da sınıf yapısı,

 

class Sınıfİsmi
    {
        Özellik Tanımları;
        Metod Tanımları;
    }

 

şeklinde oluşturulur.

Sınıf içinde özellik tanımlamak için değişkenler, metot tanımlamak için de çeşitli yordamlar bulunabilir.

 

ÖRNEK:

Aşağıdaki Daire adlı sınıf, Yaricap adlı bir özelliği ve Alan ile Cevre adlı iki metodu ile gösterilmiştir:

DAİRE sınıfı

 

Bu sınıfı oluşturmak için Java'da aşağıdaki kod yazılabilir:

 

class Daire
{
    public double yariCap;
    public double alan()
    {
        return 3.14159 * yariCap * yariCap;
    }
    public double cevre()
    {
        return 2 * 3.14159 * yariCap;
    }
}

 

 

SINIFTAN NESNE OLUŞTURMA

Sınıf yapısının bu sınıftan üretilecek nesneler için bir şablon görevi gördüğünü söyleyebiliriz.

Yukarda tanımladığımız Daire adlı sınıftan d adlı bir nesne oluşturmak için,

 

Daire d = new Daire();

 

şeklinde bir ifade kullanmamız gerekir.
 

d, artık daire sınıfından bir nesne olduğu için bu sınıfın metotlarını kullanabilir. Metotları çağırmak için,

d.cevre();
d.alan();

ifadelerini kullanırız.


Aynı şekilde özelliklere erişmek için de "." sembolünü kullanırız:

d.yariCap;

 

 

ÖRNEK UYGULAMA: SINIF TANIMLAMA VE SINIFTAN NESNE TÜRETME

I. Bir yarıçap bilgisinden faydalanarak dairenin çevresini ve alanını bulan örneği yazalım. Bunun için aşağıdaki Java kodunu yazınız:


//Dosya Adı: Daire.java

package com.turkcell.and101;

public class Daire {

  public double yariCap;
  
  public double alan() {
    return 2 * 3.14 * yariCap;
  }
}
​

II. Programı çalıştırdığınızda önce yarıçap sorulacak ve bu veri girilince çevre ve alan hesaplanıp ekrana basılacaktır:


//Dosya Adı: Main.java

package com.turkcell.and101;

import java.util.Scanner;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner giris=new Scanner(System.in);
    double yariCap=giris.nextDouble();

    Daire daire=new Daire();
    daire.yariCap=yariCap;

    System.out.println(daire.alan());
  }
}