Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

Karşılaştırma İşlemleri

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Şartlı bir ifadede iki değer arasında karşılaştırma işlemi gereklidir. İlişkisel operatörler (relational operators) olarak da anılan 6 karşılaştırma operatörü vardır. Bunlar aşağıdaki tabloda yer alıyor:

KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRÜ İŞLEVİ
< den daha küçük
> den daha büyük
<= küçük ya da eşit
>= büyük ya da eşit
== (Art arda iki == sembolü) -e eşit
!= eşit değil

Pascal ve FORTRAN’da olduğu gibi, Java dilinde de karşılaştırma sonucu doğru ise Boolean tipinde true (doğru) değeri elde edilirken karşılaştırma sonucu yanlış ise de Boolean tipinde false (yanlış) değeri elde edilir.

İFADE DEĞER
-12 < 0 1
0 > 23 0
1 == 1 1
3 != 7 1
1 >= -2 1
6 > 8 0

Aşağıdaki Java programı, çeşitli karşılaştırma işlemlerinin sonuçlarını ekrana aktarıyor:

public class Lojik {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("3>5 ifadesinin degeri .."+(3>5));
        System.out.println("3<5 ifadesinin degeri .."+(3<5));
        System.out.println("3!=5 ifadesinin degeri .."+(3!=5));
        System.out.println("5==5 ifadesinin degeri .."+(5==5));
        System.out.println("5>=4 ifadesinin degeri .."+(5>=4));
        System.out.println("-1<0 ifadesinin degeri .."+(-1<0));
    }
}

Sonucu şöyle olacaktır:

Karşılaştırma işlemlerinde dikkat edilmesi önemli bir husus vardır. Aşağıdaki kod parçasını inceleyelim:import java.util.Scanner;

public class Esit {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner giris=new Scanner(System.in);
    int girilenSayi=0;
    
    System.out.println("Bir sayi giriniz: ");
    girilenSayi=giris.nextInt();
    
    if(girilenSayi=7){
      System.out.println("Girdiginiz sayi 7'dir.");
    }
  }
}

Özellikle if blokuna yönelirsek;

Karşılaştırma işlemlerinde eşitlik kontrolünün == sembolü yerine (yani art arda iki = sembolü) yanlışlıkla = sembolü ile yapılması durumunda Eclipse üzerinde aşağıdaki gibi hata mesajı alırsınız:

if’deki bu hatayı düzelterek, yani = yerine aşağıdaki gibi == yazarak

if(girilenSayi==7.0) {
  System.out.println("Girdiginiz sayi 7'dir.");
}

programı çalıştırdığınız takdirde aşağıdaki gibi beklenen sonucu elde ederiz: