Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

List

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Esma Gulbas

List Interface, kullanıcılara sıralanmış bir dizi hazırlama olanağı sunar. Oluşturulan diziler istenilen sınıfta obje saklayabildiği gibi kapasiteleri de önceden belirlenmek zorunda değildir. Bununla beraber bu Interface'i kullanan sınıflar aşağıdaki metodlara sahiptir;

 • add (E e): Bir objeyi listeye ekler.
 • add (int index, E e): Bir objeyi listede istenen dizine (index) ekler.
 • clear: Bütün elemanları siler.
 • contains: Bir objenin dizi içerisinde olup olmadığını kontrol eder.
 • get (int index): Dizi içerisinde belirli bir dizindeki objeyi verir.
 • remove (E e): Belli bir objeyi siler.
 • remove (int i): Belli bir dizindeki objeyi siler ve dizini günceller.
 • size: O anda dizide kaç adet eleman olduğunu söyler (add metodu ile eklenmiş).
 • subList (int from, int to): İki dizin arasındaki elemanlardan yeni bir dizi oluşturur.
 • set (int index, E element): Belli bir dizindeki objeyi yenisiyle değiştirir.

Görüldüğü gibi List Interface'i veriyi dizi içerisinde saklama konusunda bize birçok kolaylık sağlar. Şimdi bu Interface'i kullanan ArrayList adlı sınıfı çeşitli örneklerle anlatalım;

List<String> arrList = new ArrayList<String>();
arrList.add("Osman");
arrList.add("Ayşe");

Yukarıdaki örnekte yeni bir dizi oluşturuyoruz ve bu diziye add metodunu kullanarak çeşitli elemanlar ekliyoruz. 

Bir ArrayList içerisindeki elemanları görüntülemek için foreach döngüsünü aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

for(String str : arrList) {
  System.out.println(str);
}

Burada eğer ilk değerin önüne bir eleman ekleyeceksek aşağıdaki metodu kullanmamız gerekmektedir;

List<String> arrList = new ArrayList<String>();
arrList.add("Osman");
arrList.add("Ayse");
arrList.add(0, "Ozan");

Bu şekilde “Ozan” objesi “Osman” objesinin önüne geçmiş olur.

Belirli bir obje dizi içerisinde mevcut mu sorgusu aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir:

List<String> arrList = new ArrayList<String>();
   arrList.add("Osman");
   arrList.add("Ayse");
   arrList.add(0, "Ozan");
   if(arrList.contains("Osman")) {
     System.out.println("Osman bulundu");
}

Liste içerisindeki eleman sayısını öğrenmek için size metodundan faydalanmaktayız. Aşağıdaki örnekte liste önce clear metoduyla başaltılır, ardından size metoduyla boşaldığı kontrol edilmektedir.

List<String> arrList = new ArrayList<String>();
  arrList.add("Osman");
  arrList.add("Ayse");
  arrList.add(0, "Ozan");   
  arrList.clear();   
  if(arrList.size() == 0) {
   System.out.println("Liste bos!");
}

ArrayList sınıfını Android uygulamaları hazırlarken sık sık kullanacağız.