Turkcell | Geleceği Yazanlar

Android 101Başlangıç seviyesi derslerde Android uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Set

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 12.09.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Esma Gulbas
Etiketler : java-set android

List Interface'ine benzeyen Set, verilen verileri bir dizin (index) kullanmadan saklamaktadır. Aynı zamanda Set arayüzü aynı elemanı iki kere saklamaya izin vermemektedir.

Set Interface'ini kullanan sınıflar aşağıdaki metodları içermektedir;

  • add (Object o) : Dizi içerisine bir eleman ekler.
  • clear: Dizi içerisindeki bütün elemanları siler.
  • contains (Object o): Bir eleman dizi içinde mi kontrol eder.
  • remove (Object o): Bir elemanı siler.
  • size: O ana kadar kaç eleman eklendiğini döndürür.

Aşağıdaki örnek bir TreeSet sınıfı kullanımını göstermektedir;

 

Set<String> treeSet = new TreeSet<String>();
      treeSet.add("Osman");
      treeSet.add("Ayse");
      treeSet.add("Osman");
      for(String str : treeSet) {
         System.out.println(str);
      }

 

Yukarıdaki örnekte add metodu kullanarak değerler eklenmekte ve foreach döngüsü ile bu değerler konsola basılmaktadır.

treeSet içerisine iki adet "Osman" objesi eklenmesine rağmen konsolda sadece bir tane "Osman" değeri görülmektedir. Bunun sebebi Set Interface'ini kullanan sınıfların aynı objeden sadece bir tane saklamasıdır. 

İlerleyen dönemlerde Android uygulamaları içerisinde Set Interface'i ile ilgili örnekler kullanacağız.