Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

Soru İşareti Operatörü

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

if / else deyimi yerine kullanılabilecek bir seçenek de ? üçlü operatörüdür. Üçlü (ternary) operatör denmesinin nedeni doğal olarak üç tane operand ile işlem görmesidir.

? operatörü ile kontrol yapısının yazılış biçimi aşağıdaki gibidir:

İfade1 ? İfade2:İfade3;

 

Çalışma biçimi şu şekildedir:

İfade1 hesaplanır. İfade1’in değeri doğru (true) ise bu durumda ifade2 hesaplanır ve bir sonraki deyime geçilir. İfade1’in değeri yanlış (false) ise, ifade3 hesaplanır ve bir sonraki deyime geçilir.

? operatörü ile oluşturulan yukardaki kalıp,

if(ifade1)    ifade2
          else  ifade3;

yapısına denktir.

? operatörü, ifade1’in doğru ya da yanlış olması durumunda sadece bir deyimin çalıştırılacağı durumlar için if / else yapısı yerine kullanılabilir. İfade2 ve ifade3 yerinde fonksiyonlar da bulunabilir.


 
import java.io.IOException; 
import java.util.Scanner; 

public class Soru
{ 
  public static void main(String args[]) throws IOException
  { 
   Scanner giris = new Scanner(System.in); 
   String sonuc; double not; 
   System.out.println("Sinav notunu (0-100) giriniz: "); 
   not = giris.nextDouble(); 
   sonuc = not >= 50 ? "Basarili" : "Basarisiz"; 
   System.out.println("Sonuc: "+sonuc); 
  } 
} 

 

Örnek programın çıktısı: