Turkcell | Geleceği Yazanlar

Android 101Başlangıç seviyesi derslerde Android uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

String Metotlarıyla İlgili Örnek Java Programları

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 12.09.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : java-equals java-compareto java-indexof java-getchars java-startswith java-length android

 

Örnek 1: equalspublic class StringUyg1{
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";

    if(st1.equals("melisa")) {
      System.out.println("");
      System.out.println("string melisa dir.");
    }

    if(st1.equals("MELISA")) {
      System.out.println("");
      System.out.println("string MELISA dir.");
    }

    if(st1.equalsIgnoreCase("MELISA")) {
      System.out.println("");
      System.out.println("string MELISA dir.");
    }
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Yukardaki programda bulunan 3 adet if’ten ilki ve üçüncüsü doğru, ikincisi ise yanlış olacaktır. Bu nedenle 2 mesaj alınır.

 

Örnek 2: lengthpublic class StringUyg2 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";
    int i;

    for(i=0; i<=st1.length()-1; i++) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1.charAt(i));
    }
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Çıktıdan kolayca anlayacağımız üzere, bu program verilen bir String'i karakterlerine parçalayarak her karakteri bir satıra yazdırmaktadır. String'in uzunluğunu (kaç karakterden oluştuğunu) bulmak için length metodu kullanılır.

 

ÖRNEK 3: compareTo fonksiyonu

public class StringUyg3 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";
    int i;
    
    i=0;
    i=st1.compareTo("zehra");
    System.out.println(st1);
    
    if(i==0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" = "+"zehra");
    }
    
    if(i>0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" > "+"zehra");
    }
    
    if(i<0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" < "+"zehra");
    }
    
    System.out.println("i="+i);
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Melisa sözcüğü alfabetik ortamda Zehra'dan önce gelir ve dolayısıyla daha küçük kabul edilir; bu nedenle i’nin sayısal değeri negatif bir tam sayı olarak atanmıştır.

 

ÖRNEK 4: compareTo fonksiyonupublic class StringUyg4 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";
    int i;

    i=0;
    i=st1.compareTo("ayse");

    System.out.println(st1);
    if(i==0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" = "+"ayse");
    }

    if(i>0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" > "+"ayse");
    }

    if(i<0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" < "+"ayse");
    }
    System.out.println("i="+i);
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Melisa alfabetik olarak Ayse'den önce gelmediği için i’nin değeri pozitif bir sayı olarak çıkmıştır.

 

ÖRNEK 5:  indexOf fonksiyonu

public class StringUyg5 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="anadolu";
    int i;
    
    i=0;
    System.out.println("KARAKTER"+"  "+"INDEKSI");
    
    for(i=0; i<=st1.length()-1; i++)
      System.out.println(st1.charAt(i)
          +"      "
          +i);
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Programda, st1 String'i içindeki anadolu karakter dizisinin her harfi ve bu harfin karakter dizisi içindeki indisi birer satıra yazdırılmıştır.

 

ÖRNEK 6: getChars fonksiyonupublic class StringUyg6 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="anadolu";
    char karDiz[];
    karDiz=new char[7];
    int i=0;
    
    System.out.println("KARAKTER"+"  "+"INDEKSI");
    for(i=0; i<=st1.length()-1; i++) {
      System.out.println(st1.charAt(i)
          +"      "
          +i);
    }

    st1.getChars(3,7,karDiz,0);

    System.out.println("Yeni dizi: ");
    for(i=0; i<karDiz.length; i++)
      System.out.println(karDiz[i]);
  }
}

Progrmın çıktısı:

AÇIKLAMA: anadolu String'inin, indisi 3 olan d karakterinden, indisi 7-1=6 olan karakterine (u) kadar olan kısmı karDiz adlı diziye kopyalanmıştır. karDiz adlı dizinin içeriği “dolu” olarak atanmıştır.

 

ÖRNEK 7: startsWith ve endsWith fonksiyonlarıpublic class StringUyg7 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1[]={"ankara","antalya","burdur","bursa","anadolu"};
    int i;

    for (i=0; i<st1.length; i++) {
      if(st1[i].startsWith("an")) {  
        System.out.println();
        System.out.println(st1[i]+" stringi an harfleri ile basliyor");
      }
    }
    System.out.println();

    for (i=0; i<st1.length; i++) {
      if(st1[i].endsWith("a")) {
        System.out.println();
        System.out.println(st1[i]+" stringi a harfi ile bitiyor");
      }
    }
    System.out.println();

    for (i=0; i<st1.length; i++) {
      if(st1[i].startsWith("ka",2))
      {
        System.out.println();
        System.out.println(st1[i]+" stringi 2. indisten itibaren ka harfleri ile basliyor");
      }
    }
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Elemanları "ankara", "antalya", "burdur", "bursa", "anadolu" olan st1 adlı String dizisi oluşturulmuş, bu dizinin elemanları arasında “an” ile başlayanlar, ”a” ile bitenler ve 2 ile 3 indisli karakterleri “ka” olanlar listelenmiştir.