Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 101 Ders Programı

String Metotlarıyla İlgili Örnek Java Programları

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Örnek 1: equalspublic class StringUyg1{
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";

    if(st1.equals("melisa")) {
      System.out.println("");
      System.out.println("string melisa dir.");
    }

    if(st1.equals("MELISA")) {
      System.out.println("");
      System.out.println("string MELISA dir.");
    }

    if(st1.equalsIgnoreCase("MELISA")) {
      System.out.println("");
      System.out.println("string MELISA dir.");
    }
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Yukardaki programda bulunan 3 adet if’ten ilki ve üçüncüsü doğru, ikincisi ise yanlış olacaktır. Bu nedenle 2 mesaj alınır.

 

Örnek 2: lengthpublic class StringUyg2 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";
    int i;

    for(i=0; i<=st1.length()-1; i++) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1.charAt(i));
    }
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Çıktıdan kolayca anlayacağımız üzere, bu program verilen bir String'i karakterlerine parçalayarak her karakteri bir satıra yazdırmaktadır. String'in uzunluğunu (kaç karakterden oluştuğunu) bulmak için length metodu kullanılır.

 

ÖRNEK 3: compareTo fonksiyonu

public class StringUyg3 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";
    int i;
    
    i=0;
    i=st1.compareTo("zehra");
    System.out.println(st1);
    
    if(i==0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" = "+"zehra");
    }
    
    if(i>0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" > "+"zehra");
    }
    
    if(i<0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" < "+"zehra");
    }
    
    System.out.println("i="+i);
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Melisa sözcüğü alfabetik ortamda Zehra'dan önce gelir ve dolayısıyla daha küçük kabul edilir; bu nedenle i’nin sayısal değeri negatif bir tam sayı olarak atanmıştır.

 

ÖRNEK 4: compareTo fonksiyonupublic class StringUyg4 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="melisa";
    int i;

    i=0;
    i=st1.compareTo("ayse");

    System.out.println(st1);
    if(i==0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" = "+"ayse");
    }

    if(i>0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" > "+"ayse");
    }

    if(i<0) {
      System.out.println("");
      System.out.println(st1+" < "+"ayse");
    }
    System.out.println("i="+i);
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Melisa alfabetik olarak Ayse'den önce gelmediği için i’nin değeri pozitif bir sayı olarak çıkmıştır.

 

ÖRNEK 5:  indexOf fonksiyonu

public class StringUyg5 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="anadolu";
    int i;
    
    i=0;
    System.out.println("KARAKTER"+"  "+"INDEKSI");
    
    for(i=0; i<=st1.length()-1; i++)
      System.out.println(st1.charAt(i)
          +"      "
          +i);
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Programda, st1 String'i içindeki anadolu karakter dizisinin her harfi ve bu harfin karakter dizisi içindeki indisi birer satıra yazdırılmıştır.

 

ÖRNEK 6: getChars fonksiyonupublic class StringUyg6 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1="anadolu";
    char karDiz[];
    karDiz=new char[7];
    int i=0;
    
    System.out.println("KARAKTER"+"  "+"INDEKSI");
    for(i=0; i<=st1.length()-1; i++) {
      System.out.println(st1.charAt(i)
          +"      "
          +i);
    }

    st1.getChars(3,7,karDiz,0);

    System.out.println("Yeni dizi: ");
    for(i=0; i<karDiz.length; i++)
      System.out.println(karDiz[i]);
  }
}

Progrmın çıktısı:

AÇIKLAMA: anadolu String'inin, indisi 3 olan d karakterinden, indisi 7-1=6 olan karakterine (u) kadar olan kısmı karDiz adlı diziye kopyalanmıştır. karDiz adlı dizinin içeriği “dolu” olarak atanmıştır.

 

ÖRNEK 7: startsWith ve endsWith fonksiyonlarıpublic class StringUyg7 {
  public static void main(String[] arg){
    String st1[]={"ankara","antalya","burdur","bursa","anadolu"};
    int i;

    for (i=0; i<st1.length; i++) {
      if(st1[i].startsWith("an")) {  
        System.out.println();
        System.out.println(st1[i]+" stringi an harfleri ile basliyor");
      }
    }
    System.out.println();

    for (i=0; i<st1.length; i++) {
      if(st1[i].endsWith("a")) {
        System.out.println();
        System.out.println(st1[i]+" stringi a harfi ile bitiyor");
      }
    }
    System.out.println();

    for (i=0; i<st1.length; i++) {
      if(st1[i].startsWith("ka",2))
      {
        System.out.println();
        System.out.println(st1[i]+" stringi 2. indisten itibaren ka harfleri ile basliyor");
      }
    }
  }
}

Programın çıktısı:

AÇIKLAMA: Elemanları "ankara", "antalya", "burdur", "bursa", "anadolu" olan st1 adlı String dizisi oluşturulmuş, bu dizinin elemanları arasında “an” ile başlayanlar, ”a” ile bitenler ve 2 ile 3 indisli karakterleri “ka” olanlar listelenmiştir.