Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

DERS PROGRAMI
Android 201 Ders Programı

Bir Android Projesinin Yapısı

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Android Studio'nun çıkmasıyla beraber alıştığımız Eclipse düzeni proje yapısı da bazı değişikliklere uğradı ve daha sadeleşti. Bildiğiniz gibi, yeni bir Android projesi yarattığımızda standart bir Java projesinden farklı olarak birtakım yeni klasör ve XML dosyaları görürüz. Şimdi bir Android Studio projesinin yapısını detaylı inceleyelim:

 

 • build klasörü: Belirli derleme değişkenlerine göre derleme dosyalarını içerir. Ana uygulama modülü içinde bulunur.

 • libs klasörü: Eğer uygulamamızda Android SDK içinde yer almayan bir Java kütüphanesi (örneğin AdMob) kullanıyorsak, ilgili JAR dosyalarını bu klasöre atmamız gerekir. JAR dosyası ekledikten sonra dosyaya sağ tuşla tıklayıp Add To Build Path seçeneğini seçmeyi unutmamalıyız. Aksi takdirde derleyici jar dosyasını göremez.

 • src klasörü: Kaynak dosyaları burada yer alır. Bu klasörün içinde Java dosyalarını tutacağız.

 • src/androidTest klasörü: Araçlı test belgelerini içerir.

 • src/main/java klasörü: Uygulama aktiviteleri için Java kaynak kodlarını içerir.

 • src/main/jni/ klasörü: Java Native Interface (JNI) kullanan yerli kodları içerir.

 • src/main/gen/ klasörü: R.Java ya da AIDL dosyalarından üretilmiş arayüz belgeleri gibi Android Studio tarafından yaratılan belgeleri içerir.

 • src/main/assets/ klasörü: Genelde boştur. raw değerli dosyalarınızı barındırmak için kullanabilirsiniz. Buraya koyduğunuz dosyalar, .apk dosyasının içine derlenir.

 • src/main/res klasörü: Uygulamayla ilgili her türlü kaynak bu klasörde tutulur. Burada tutulan dosya tipleri resim dosyaları, ekran tasarımları ve metin dosyaları olabilir. Şimdi bu klasörü biraz daha detaylı inceleyelim:

  • drawable klasörleri: Bu klasörler uygulamada kullanılan resim dosyalarını içerir. Bu dosyalar PNG ya da JPEG formatında olabilir. Klasörün yanındaki hdpi (high dpi), ldpi (low dpi), mdpi (medium dpi) vexhpi (extra hight dpi) cihaza özel ekran çözünürlüklerine göre dosya çağırmamızı sağlar. Örneğin uygulamanın çalıştığı cihaz eski modelse ve ekranı düşük çözünürlük destekliyorsa ldpi klasörü içindeki resim dosyaları kullanılacaktır. Ama uygulama yeni nesil geniş ekran bir cihazda çalışıyorsa ona uygun olarak yüksek çözünürlüklü bir klasörde bulunan dosyalar kullanılır. Eğer uygulamanızda düzgün bir tasarım varsa ve geniş yelpazede cihazlar destekliyorsanız tasarımcınızdan uygun formatlarda dosyalar istemenizi öneririz.

  • anim klasörü: Animasyon objeleri için derlenen XML dosyalarını içerir.

  • color klasörü: Renkleri tanımlayan XML dosyalarını içerir.

  • mipmap klasörü: Uygulamanızın açılış logolarını içerir.

  • layout klasörü: Burada ekranlara dair tasarım dosyaları bulunur. xml formatındaki bu dosyalar her ekrana ait tasarımları barındırır. Bir ekran Activity ile oluşturulduğunda onCreate metodu içinde ilgili layout çağırılır ve ekranda yer alacak öğeler oluşturulur.

  • raw klasörü: İsteğe bağlı raw değerli dosyaları içerir. MP3 ve Ogg gibi medya dosyalarını kaydetmek için uygun bir klasördür.

  • menü klasörü: Eğer bir ekranda cihazın Menü tuşuna basıldığında bir menü çıkmasını istiyorsak, menü elemanlarını bir xml dosyasında tanımlayarak bu klasör içine saklarız.

  • values klasörü: Uygulamada kullanılan sabit değişkenler burada saklanabilir. strings.xml dosyası uygulamada kullanılan ve ekranlarda kullanıcıya gösterilen her türlü metni saklar. Anahtar – veri mantığıyla saklanan bu değerler kod içinde ya da layout dosyalarında çağırılır. Aynı zamanda bu değerler R.java dosyasında işaretlenir. Bunun dışında colors.xml dosyası layout dosyalarında kullanılacak önceden tanımlanmış renkleri içerir. styles.xml dosyası ise ekranlarda kullanılan ve yinelayout dosyalarından çağrılan stilleri içerir. values klasörünün bir başka özelliği de cihazın ayarlanmış ana diline göre yerelleşebilmesidir. Bunu ilerleyen bölümlerde anlatacağız.

  • xml klasörü: aPreferenceScreen, AppWidgetProviderInfo, or Searchability Metadata gibi değerleri tanımlayan çok yönlü XML dosyalarını saklar.

 • .gitignore dosyası: git tarafından reddedilen kayıt dışı dosyaları tanımlar.

 • app.iml dosyası: IntelliJ IDEA modülü.

 • build.gradle dosyası: Derleme sistemi için değiştirilebilir özellikleri içerir.

 • AndroidManifest.xml dosyası: Bu dosya uygulamanın kalbidir. Uygulamayla ilgili her türlü özellik ve uygulamanın işletim sisteminden talep edeceği bütün izinler burada tanımlanır. Aynı zamanda uygulama içinde kullanılan her ekran burada kaydedilip tanımlanmak zorundadır. Bu özellikleri de ilerleyen bölümlerde anlatacağız.