Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

Android

Temel Arduino Uygulamaları

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Yeni bir programlama dili öğrendiğimizde ilk başta nasıl "Merhaba Dünya" yazıyorsak, Arduino programlamanın da giriş uygulaması LED (lamba) yakıp söndürmektir. Daha önce LED'in ne olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de LED'in nasıl kullanıldığından bahsedelim. LED bilindiği gibi bir çeşit diyottur, akım sadece bir yönde akmaktadır. Bu yüzden LED'in devreye bağlanma yönü önemlidir.
 

LED'in yönünü iki şekilde anlayabiliriz. İlk yöntemimiz LED'in ayak uzunluklarıdır. LED'in iki ayağından uzun olanı + (anot), kısa olan – (katot) ucunu göstermektedir. Böylece Arduino'dan gelen kabloyu LED'in uzun ayağına, kısa ayağını da toprağa (GND) bağlayacağız. Bu yöntem ile anot ve katot uçlarını ayırmak kolay olsa da güvenilir değildir. Eğer LED daha önce kullanılmış ise ayak uzunlukları değiştirilmiş olabilir.

Diğer ve daha güvenilir olan ikinci yöntemle LED'in anot ve katot uçlarını daha kolay anlayabiliriz. LED'in içine bakıldığında, arası açık bir köprü görülür. Bu köprünün kısa yolu + (anot), uzun yolu ise –  (katot) ucu göstermektedir.

LED'in bağlantısının nasıl yapılacağını öğrendik. Fakat LED'i devreye doğrudan bağlama pek önerilen bir yöntem değildir.  LED'in bağlı olduğu hatta akımı azaltmak için direnç bağlanmalıdır. Genellikle 220 veya 330 ohm değerinde direnç bağlanır. Bu değerlerden daha büyük bir direnç hatta bağlanırsa, LED'in parlaklığı azalır.

Bu uygulamayı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

  • 1 x Arduino
  • 1 x LED (rengi farketmez)
  • 1 x 220 ohm direnç (220 ile 10k arasında bir direnç de olur)
  • 1 x Breadboard

Resimde görüldüğü gibi devrenizi kurunuz. Arduino'nun 7 numaralı pininden bir kablo yardımıyla çıkış alıp Breadboard üzerindeki dirence bağlayınız. Daha sonra direncin diğer ucunu LED'in + ucuna bağlayın. LED'in diğer ucunu ise Arduino'nun toprağına bağlayın. Aynı hat üzerindeki akım her yerde aynı olduğu için direncin LED'den önce veya sonra bağlanması önemli değildir.

Arduino kodunu yazmaya başlayalım. Amacımız 1 saniye boyunca yanan ve sonra 1 saniye boyunca sönük kalan LED yapmaktır. Bunun için setup fonksiyonu içerisinde LED'in bağlı olduğu Arduino'nun 7. pinini çıkış olarak ayarlayacağız. Daha sonra loop fonksiyonu içerisine 1 saniye aralıklı LED yakma ve söndürme kodunu yazacağız. Loop fonksiyonu sürekli döngü halinde olduğu için bir kere LED yakma ve söndürme kodunu yazmamız yeterli olacaktır. 1 saniyelik bekleme için delay fonksiyonu kullanılmıştır.

void setup()
{
  pinMode(7, OUTPUT); /* 7 numaralı pini çıkış yaptık */
}

void loop()
{
  digitalWrite(7,HIGH); /* 7 numaralı pine enerji verildi */
  delay(1000); /* 1000 milisaniye = 1 saniye bekleme */
  digitalWrite(7,LOW); /* 7 numaralı pindeki enerji kesildi */
  delay(1000); /* 1 saniye bekleme */
}

Böylece Arduino'da yapılabilecek en temel işlerinden biri olan LED yakıp söndürmeyi öğrendik. Burada kullanılan fonksiyonlar çoğu projede de kullanılır. Örneğin LED yerine çıkış veren başka bir elektronik eleman (örn: buzzer) konulduğunda, aynı Arduino programı ile o eleman da çalışabilir. Kapsamlı projelerde LED genellikle Arduino'nun durumunu göstermek için kullanılır. Örneğin Arduino bir işlem yaparken kırmızı ışık yanık tutulursa, Arduino'nun o sürede meşgul olduğu kullanıcı tarafından anlaşılabilir. Aşağıdaki uygulama ile öğrendiklerimizi pekiştirelim: