Arduino 401 Arduino bilgimizi örnek uygulamalarla pekiştiriyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Arduino ile Interrupt (Kesmeler)

Kesme anlamına gelen Interrupt, birden fazla işlemin yapıldığı projelerde sıklıkla kullanılan bir özelliktir. Interrupt, Arduino'nun çalışması sırasında veya dışarıdan bir etkiyle meydana gelen olaylara otomatik olarak tepki vermesidir. Interrupt sayesinde Arduino sürekli beklenen olayın gerçekleşip gerçekleşmemesini beklemez. Arduino, başka görevleri yerine getirirken bu olay gerçekleştiğinde, otomatik olarak bu olaydan haberdar olur.

Daha fazla...

I2C Protokolü

Arduino, diğer Arduino veya sensörlerle haberleşmek için bazı haberleşme protokolleri kullanır. Bu protokollerden birisi de I2C'dir. I2C (Inter-Integrated Circuit), seri haberleşme türlerinden senkron haberleşmeye bir örnektir. Haberleşme için toprak hattı dışında SDA ve SCL olmak üzere iki hatta ihtiyaç duyulmaktadır. Hat sayısının fazla olması nedeniyle, uzun mesafeli haberleşmelerde tercih edilmez. Genellikle kısa mesafeli ve düşük veri aktarım hızının yeterli olduğu yerlerde kullanılır.

Daha fazla...

SPI Protokolü

SPI (Serial Peripheral Interface), Arduino'nun desteklediği senkron seri haberleşme türlerinden biridir. Özellik ve kullanım olarak I2C'ye benzer. Bir Arduino'nun diğer Arduino veya sensörlerle kısa mesafede haberleşmesini sağlar. SPI protokolünde de I2C'de olduğu gibi bir adet Master cihaz bulunur. Bu cihaz hatta bağlı çevresel cihazları kontrol eder.

Master ve çevresel cihazlara bağlanan MISO (Master In Slave Out), MOSI (Master Out Slave In) ve SCK (Serial Clock) olmak üzere üç adet SPI hattı bulunur.

Daha fazla...

Arduino ile Kablosuz Haberleşme

Arduino projelerinin çoğunda kablosuz olarak bir yerden, başka bir yere veri aktarmak isteriz. Bu veriler kimi zaman diğer Arduino'ya bağlı parçaları kontrol etmek için, kimi zaman da karşı taraftaki Arduino'dan sensör verilerini almak için kullanılır. Arduino, tek başına kablosuz veri aktarımı için yeterli değildir. Arduino, kablosuz veri aktarımı için kablosuz haberleşme modüllerine ihtiyaç duymaktadır.

Daha fazla...

Arduino ile Ethernet Kullanımı

Ethernet modülü, Arduino'yu kablolu internet ağına bağlamak için kullanılan bir karttır. Ethernet modülüyle Arduino, web tarayıcısı gibi web sitelerine girebilir, web sitelerine veri kaydedebilir hatta sizin için tweet atabilir.

Kart üzerinde Wiznet W5100 entegresi bulunmaktadır. Ethernet modülü hem TCP hem de UDP ile uyumludur. Yeni üretilen ethernet modüllerinde, internete bağlanma özelliğinin yanında SD kart kullanabilme özelliği de bulunur.

Daha fazla...