Turkcell | Geleceği Yazanlar

Arduino 101Başlangıç seviyesi derslerde Arduino uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Yazılıma Giriş

Kategori : Mobil | Lisans : Creative Commons (by-nc-sa) | En son 12.09.2019 tarihinde güncellendi
Eğitmen : Geleceği Yazanlar Ekibi
Etiketler : arduino-yazilim arduino

Temel elektronik bilgilerimizi tazeledikten sonra, sıra temel yazılım bilgilerimizi de gözden geçirmeye geldi. Bu bölümde diğer programlama dillerinde de benzerlik gösteren, projelerimizde kullanacağımız temel yazılım bilgilerini göreceğiz.

 

Değişkenler

Bir değeri veya karakteri daha sonra tekrardan kullanmak/değiştirmek için hafızada tutabilirsiniz. Bu değerler değişkenlerde tutulur. Hafızada tutacağınız değerin türüne göre değişken tanımlanması gerekir.

Aşağıdaki tabloda, Arduino'da kullanılan değişken türlerini ve tutabilecekleri değerleri görebilirsiniz.

Değişken Boyut Açıklama
byte 1 byte 0 – 255 arası işaretsiz sayılar.
boolean 1 byte 0 (FALSE) veya 1 (TRUE) değerini alır.
char 1 byte -128 ile 127 arasındaki değerleri alır. Tek bir karakterin saklanması için kullanılır.
string 1 byte Metin işlemleri için kullanılır (char dizisi)
int 2 byte İşaretli sayılar için -32.768 – 32.767
İşaretsiz sayıları için 0 – 65,535
long 4 byte İşaretli sayılar için -2.147.483.648 – 2.147.483.647
İşaretsiz sayılar için 0 – 4.294.967.295
float 4 byte İşaretli ondalıklı sayılar -3,4028235E – 3,4028235E
double 4 byte 3,4028235E+38 ile -3,4028235E+38 arasında
hassasiyeti yüksek kesirli sayılar barındırır

Örneğin sayi adında bir değişken tanımlayalım. Bu değişkenin içerisine sadece tamsayılar yazılır. Bu değişkeni tanımlamak için aşağıdaki komut kullanılabilir.

int sayi = 5;

Bu satırda tamsayı tutabilen (integer) 'sayi' değişkeni oluşturulmuştur. Oluşturma esnasında 'sayi' değişkeninin değeri 5 olarak belirlenmiştir. Değişken, değer ataması yapmadan da oluşturulabilirdi.

Eğer değişken bir fonksiyonun içerisinde oluşturulursa, sadece o fonksiyonun içerisinde geçerlidir. Bir başka deyişle fonksiyonun dışarısında o değişken kullanılamaz. Her yerde kullanılabilecek bir değişken tanımlanacaksa o değişken, tüm fonksiyonların dışında, programın başında oluşturulmalıdır. Bu değişkenlere 'global' adı verilir.