EĞİTİM PROGRAMI

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

Dünya genelinde en fazla kullanılan 5 programlama dilinden biri olan C#’ın form ve veri tabanı bileşenleri ile hayalini kurduğunuz projeleri gerçek dünya ile buluşturabilirsiniz. Bu eğitim için ihtiyacınız olan 2 materyal var, bunlar; güçlü bir öğrenme arzusu ve istikrarlı bir çalışma. Sizler için hem teoride hem pratikte olabildiğince detaylı bir şekilde hazırladığımız eğitimimiz 6 ana modülden oluşmaktadır. Müfredatımız toplamda 256 ders ve yaklaşık 18.5 saatlik eğitim videosu içeriğine sahiptir.

Eğitimi İncele

GY Üyeliğinin Avantajlarını Kullan

Geleceği Yazanlar’a giriş yaparsan eğitim sürecini takip edebilirsin.

101: İlk modülde temel araç kullanımlarını, C# form yapısını, temel syntax yapısının araçlarla beraber nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrenecek bunları C# programlama dili ile kodlayarak geliştireceksiniz.

 

201: Bu bölümde C# programlama diline kısa bir mola verip işin veri tabanına boyutuna geçecek ve SQL Server üzerinden veri tabanı sorguları geliştireceğiz.

 

301: Müfredatımızın 3.bölümünde C# ile SQL veri tabanını beraber kullanmaya başlayacağız. Farklı geliştirme yaklaşımları kullandığımız müfredatımızın bu bölümünde C# tarafında Dataset, SQL tarafında ise prosedür ve tetikleyici kavramlarına hakim olacaksınız.

 

401: 4.Modülde yazılım sektöründe oldukça aktif bir şekilde kullanılan geliştirme yaklaşımlarından biri olan Entity Framework yapısı anlatılmaktadır. Bu bölümde Entity Framework yapısına ait komutları öğrenip bunları veri tabanı işlemlerinde kullanacaksınız.

 

501: Müfredatımızın 5.modülünde yaptığımız işlemleri biraz daha profesyonel ve gerçek hayat taşıyarak N katmanlı mimari prensiplerini kullanıp OOP (Object Oriented Programming) yani nesne yönelimli programlama mantığını somut bir veri tabanı projesi üzerinde öğreneceksiniz.

 

601: Müfredatımızın son modülünde şu ana kadar öğrendiğimiz bütün konuları kapsayan örnek bir proje uygulamasını SQL veri tabanı alt yapısıyla geliştirerek konuları pekiştirmiş olacağız.

Ders Programı (6)

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 101

<p>İlk modülde temel araç kullanımlarını, C# form yapısını, temel syntax yapısının araçlarla beraber nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrenecek bunları C# programlama dili ile kodlayarak geliştireceksiniz.</p>

 • 4107 Kişi Kayıtlı
 • 1448 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Dosya İşlemleri
 • Temel Araç Kullanımları

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 201

<p>Bu bölümde C# programlama diline kısa bir mola verip işin veri tabanına boyutuna geçecek ve SQL Server üzerinden veri tabanı sorguları geliştireceğiz.</p>

 • 1698 Kişi Kayıtlı
 • 835 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Veri Tabanı Nedir?
 • SQL Nedir?
 • SQL Kurulumu
 • SQL Bağlantı Ekranı
 • Veri Tabanı Kavramları ve Veri Türleri
 • Veri Tabanı ve Tablo Oluşturma
 • ID Kavramı
 • Örnek Veri Girişi
 • Otomatik Artan Özelliği
 • DML Komutları
 • Select Komutu Kullanımı
 • Select ile Şartlı Sorgulamalar
 • Insert Kullanımı
 • Delete Komutu
 • Update Komutu
 • Aggregate Fonksiyonları Nedir
 • Count Fonksiyonu
 • Sum Fonksiyonu
 • Avg Fonksiyonu
 • Min ve Max Fonksiyonları
 • Yayınevi Tablosunun Oluşturulması
 • Alt Sorgu Örnekleri
 • Alt Sorgular
 • Group By
 • Ürün Veri Tabanı
 • İlişki Nedir? - İlişki Türleri Nedir?
 • Ürün Takip Projesi Kategori Form Tasarımı
 • İlişkilerin Kurulması
 • Bağlantı Adresinin (Connection String) Alınması
 • Kategorilerin Listelenmesi
 • Yeni Kategori Ekleme İşlemi
 • Kategori Silme İşlemi
 • Kategori Güncelleme İşlemi
 • Kategori Arama İşlemi
 • Ürün Formunun Oluşturulması
 • Ürün Listesi
 • Kategorilerin Combobox Üzerinde Listelenmesi
 • Yeni Ürün Ekleme İşlemi
 • Ürün Silme
 • Verileri Datagridviewden Textboxlara Taşıma
 • Combobox ve Numericupdown Araçlarında Dönüşümler
 • Ürün Güncelleme
 • Inner Join Nedir
 • Inner Join Kullanımı
 • C# ile Inner Join Kullanımı
 • İstatistik Formunun Oluşturulması
 • Toplam Kategori Sayısını Bulma
 • Toplam Ürün Sayısını Bulma
 • En Yüksek ve En Düşük Stoklu Ürünler
 • Toplam Beyaz Eşya Sayısı ve Küçük Ev Aletleri Sayısını Bulma
 • Bir Ürüne Ait Toplam Satış Kar Oranı Hesaplama
 • Bir Kategoriye Ait Toplam Satış Karı Bulma
 • Admin Formu ve Tablosu
 • Login İşleminin Veri Tabanı Üzerinden Yapılması
 • Yönlendirme Formu
 • Veri Tabanından Grafiklere Veri Çekilmesi
 • Son Düzenlemeler
 • Kod Metriği Öğrenme

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 301

<p>Müfredatımızın 3.bölümünde C# ile SQL veri tabanını beraber kullanmaya başlayacağız. Farklı geliştirme yaklaşımları kullandığımız müfredatımızın bu bölümünde C# tarafında Dataset, SQL tarafında ise prosedür ve tetikleyici kavramlarına hakim olacaksınız.</p>

 • 1079 Kişi Kayıtlı
 • 460 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Dataset Nedir?
 • Yeni Tabloların Oluşturulması
 • Dataset Oluşturulması
 • Müşteri Formu Tasarımı
 • Dataset ile Verileri Listeleme
 • Dataset ile Ekleme İşlemi
 • Dataset ile Silme
 • Verileri Datagriviewden Araçlara Taşıma
 • Dataset ile Güncelleme
 • Dataset ile Arama
 • Prosedür Nedir
 • Satışlar Tablosu İçin Örnek Veri Girişleri
 • Prosedür Kullanımı
 • Satış Formunun Hazırlanması
 • Prosedür ile Satış Kayıtlarının Listelenmesi
 • Prosedürlerde Parametre Kullanımı
 • View Nedir
 • Sihirbaz Üzerinde View Kullanımı
 • Trigger Nedir
 • Stok Tablosunun Oluşturulması
 • Trigger Oluşturma
 • Trigger ile Stok Azaltma
 • Triggerlarda Değişken Kullanımı
 • Satışlar Formunda Ürünlerin Listelenmesi
 • Satışların Dataset ile Listelenmesi
 • Dataset ile Satış Yapma İşlemi
 • Toplam Fiyatın Hesaplanması

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 401

<p>4.Modülde yazılım sektöründe oldukça aktif bir şekilde kullanılan geliştirme yaklaşımlarından biri olan Entity Framework yapısı anlatılmaktadır. Bu bölümde Entity Framework yapısına ait komutları öğrenip bunları veri tabanı işlemlerinde kullanacaksınız.</p>

 • 816 Kişi Kayıtlı
 • 312 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Entity Framework Nedir?
 • Entity Framework Geliştirme Yaklaşımları
 • Projeye DbFirst Modeli Dahil Etme
 • DbFirst ve Modele Genel Bakış
 • ToList Metodu ile Veri Listeleme
 • Add Metodu ile Ekleme
 • Remove Metodu ile Silme
 • Müşteri Güncelleme
 • İstenilen Sütunları Listeleme
 • Ürün Formu Tasarımı
 • Ürün Listesi
 • Kategorileri Combobox Aracına Listeleme
 • Yeni Ürün Ekleme
 • Ürün Silme
 • Ürün Güncelleme
 • İstatistik Panellerinin Hazırlanması
 • Entity Framework Linq İstatistikler 1
 • Entity Framework Linq İstatistikler 2
 • Entity Framework Linq İstatistikler 3
 • Entity Framework Linq İstatistikler 4
 • Entity Framework Linq İstatistikler 5

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 501

<p>Müfredatımızın 5.modülünde yaptığımız işlemleri biraz daha profesyonel ve gerçek hayat taşıyarak N katmanlı mimari prensiplerini kullanıp OOP (Object Oriented Programming) yani nesne yönelimli programlama mantığını somut bir veri tabanı projesi üzerinde öğreneceksiniz.</p>

 • 779 Kişi Kayıtlı
 • 171 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • N Katmanlı Mimari Nedir?
 • Sınav Not Veri Tabanının Oluşturulması
 • İlişkilerin Kurulması
 • Entity Layer Oluşturulması
 • Data Access Layer Bağlantı Sınıfı
 • Data Access Layer Ders Ekle
 • Business Layer
 • Prensentation Layer Ders Tasarım Formu
 • Ders Ekleme İşlemi
 • Berak Point ile Adımların Takibi
 • Data Access Layer Öğrenci Ekle
 • Business Layer Öğrenci
 • Öğrenci Formu Tasarımı
 • Öğrenci Ekleme İşlemi
 • Data Access Layer Ders Listesi
 • Derslerin Listelenmesi
 • Data Access Layer Öğrenci Listesi
 • Öğrencilerin Listelenmesi
 • Ders Silme İşlemi
 • Öğrenci Silme İşlemi
 • Data Access Layer Business Ders Güncelleme
 • Ders Güncelleme İşlemi
 • Data Access Layer Öğrenci Güncelleme
 • Öğrenci Güncelleme İşlemi
 • N Katmanlı Mimari Prensibine Genel Bakış
 • Şifreleme Algoritmaları
 • Sezar Şifreleme
 • Sezar Şifreleme Uygulaması
 • Sezar Şifre Çözme Uygulaması
 • QR Code Nedir
 • QR Code Oluşturma
 • QR Code Çözümleme

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 601

Müfredatımızın son modülünde şu ana kadar öğrendiğimiz bütün konuları kapsayan örnek bir proje uygulamasını SQL veri tabanı alt yapısıyla geliştirerek konuları pekiştirmiş olacağız.

 • 768 Kişi Kayıtlı
 • 150 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Öğrenci Sınav Not Sistemi
 • Roller
 • Sorgularla Veri Tabanı Oluşturma ve Use Kullanımı
 • Sorgularla Tablo Oluşturma 1
 • Sorgularla Tablo Oluşturma 2
 • Sorgularla Tablo Oluşturma 3
 • Diyagram Üzerinde Tablo Düzenlemeleri
 • İlişkilerin Kurulması
 • Projenin Oluşturulması ve Bölümler Formu Tasarımı
 • Entity Modelin Projeye Dahil Edilmesi
 • Öğrenci Ekleme Formu Tasarımı
 • Bölümlerin Listelenmesi
 • Öğrenci Formu Tasarımı
 • Öğrencilerin Listelenmesi
 • Bölümlerin Comboboxta Listelenmesi
 • Yeni Öğrenci Ekleme
 • Kayıt İşleminde Karar Yapısı Kullanımı
 • Error Provider Kullanımı
 • Bölüm Kaydetme İşlemi
 • Openfiledialog Aracı ile Resim Seçme ve Kaydetme
 • Dosya Yolundan Gelen Resmi Pictureboxta Gösterme
 • Datagridviewden Textboxlara Veri Aktarımı
 • Öğrenci Formunda Bölümlerin Listelenmesi
 • Datagridviewden Comboboxa Veri Aktarımı
 • Update Model From Database
 • Durumu True Olan Verileri Listeleme
 • İlişkili Tablolarda Silme İşlemi
 • Öğrenci Güncelleme İşlemi
 • Sınav Notları Formu Tasarımı
 • Sınav Formu Tasarım Düzenlemeleri
 • Tablodan Silinen Sütunun Modelden Silinmesi
 • Entity Framework ile Comboboxta Derslerin Listelenmesi
 • Yeni Sınav Not Girişi
 • Sınav Notu Hesaplama
 • Manuel Join Sorgusu Oluşturma
 • Sihirbaz Üzerinde View Oluşturma
 • Modele View Çağrılması
 • Notlar İçin Prosedür Oluşturulması
 • Prosedürün Modele Eklenmesi
 • Ortalamların Hesabı
 • Not Listesinde Model Hatası
 • Hatanın Çözülmesi
 • Notlar Formu Üst Groupbox Düzenlemeleri
 • Comboboxtan Seçilen Derse Göre Notları Getirme 1
 • Comboboxtan Seçilen Derse Göre Notları Getirme 2
 • Öğrenci ID Değerine Göre Sınav Notu Bilgisi Getirme
 • Öğrenci Numarasına Göre Sınav Notu Getirme Sorgusu
 • Girilen Numaraya Göre Öğrenci Notlarını Getiren Linq Sorguları
 • Notları Araçlara Taşıma
 • Not Bilgisi Güncelleme
 • Öğrenci Paneli ve Giriş Formları
 • Giriş İşlemi
 • Formlar Arası Numara Bilgisi Taşıma
 • Girilen Numaraya Göre Öğrenci Bilgilerini Getirme
 • Numarası Girilen Öğrencinin ID Bilgisini Getirme
 • Sisteme Giriş Yapan Öğrencinin Sınav Bilgilerini Getirme
 • Akademisyen Girişi
 • Ders Listesi Formu
 • Güncelleme İşleminin Hazırlanması
 • Harita Formu Tasarımı
 • Harita Formu Yönlendirmeleri 1
 • Harita Formu Yönlendirmeleri 2
 • Notlar Formundaki Hatanın Giderilmesi
 • Son Bakış
 • Yardım Penceresi
 • Yeni Ders Formu
 • Çıkış Komutu
 • Şifre Güncelleme İşlemi
Abone ol C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama