EĞİTİM PROGRAMI

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

Dünya genelinde en fazla kullanılan 5 programlama dilinden biri olan C#’ın form ve veri tabanı bileşenleri ile hayalini kurduğunuz projeleri gerçek dünya ile buluşturabilirsiniz. Bu eğitim için ihtiyacınız olan 2 materyal var, bunlar; güçlü bir öğrenme arzusu ve istikrarlı bir çalışma. Sizler için hem teoride hem pratikte olabildiğince detaylı bir şekilde hazırladığımız eğitimimiz 6 ana modülden oluşmaktadır. Müfredatımız toplamda 256 ders ve yaklaşık 18.5 saatlik eğitim videosu içeriğine sahiptir.

Eğitimi İncele

GY Üyeliğinin Avantajlarını Kullan

Geleceği Yazanlar’a giriş yaparsan eğitim sürecini takip edebilirsin.

101: İlk modülde temel araç kullanımlarını, C# form yapısını, temel syntax yapısının araçlarla beraber nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrenecek bunları C# programlama dili ile kodlayarak geliştireceksiniz.

 

201: Bu bölümde C# programlama diline kısa bir mola verip işin veri tabanına boyutuna geçecek ve SQL Server üzerinden veri tabanı sorguları geliştireceğiz.

 

301: Müfredatımızın 3.bölümünde C# ile SQL veri tabanını beraber kullanmaya başlayacağız. Farklı geliştirme yaklaşımları kullandığımız müfredatımızın bu bölümünde C# tarafında Dataset, SQL tarafında ise prosedür ve tetikleyici kavramlarına hakim olacaksınız.

 

401: 4.Modülde yazılım sektöründe oldukça aktif bir şekilde kullanılan geliştirme yaklaşımlarından biri olan Entity Framework yapısı anlatılmaktadır. Bu bölümde Entity Framework yapısına ait komutları öğrenip bunları veri tabanı işlemlerinde kullanacaksınız.

 

501: Müfredatımızın 5.modülünde yaptığımız işlemleri biraz daha profesyonel ve gerçek hayat taşıyarak N katmanlı mimari prensiplerini kullanıp OOP (Object Oriented Programming) yani nesne yönelimli programlama mantığını somut bir veri tabanı projesi üzerinde öğreneceksiniz.

 

601: Müfredatımızın son modülünde şu ana kadar öğrendiğimiz bütün konuları kapsayan örnek bir proje uygulamasını SQL veri tabanı alt yapısıyla geliştirerek konuları pekiştirmiş olacağız.

Ders Programı (6)

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 101

<p>İlk modülde temel araç kullanımlarını, C# form yapısını, temel syntax yapısının araçlarla beraber nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrenecek bunları C# programlama dili ile kodlayarak geliştireceksiniz.</p>

 • 121 Kişi Kayıtlı
 • 34 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Dosya İşlemleri
 • Temel Araç Kullanımları

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 201

<p>Bu bölümde C# programlama diline kısa bir mola verip işin veri tabanına boyutuna geçecek ve SQL Server üzerinden veri tabanı sorguları geliştireceğiz.</p>

 • 49 Kişi Kayıtlı
 • 2 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Veri Tabanı Nedir?
 • SQL Nedir?
 • SQL Kurulumu
 • SQL Bağlantı Ekranı
 • Veri Tabanı Kavramları ve Veri Türleri
 • Veri Tabanı ve Tablo Oluşturma
 • ID Kavramı
 • Örnek Veri Girişi
 • Otomatik Artan Özelliği
 • DML Komutları
 • Select Komutu Kullanımı
 • Select ile Şartlı Sorgulamalar
 • Insert Kullanımı
 • Delete Komutu
 • Update Komutu
 • Aggregate Fonksiyonları Nedir
 • Count Fonksiyonu
 • Sum Fonksiyonu
 • Avg Fonksiyonu
 • Min ve Max Fonksiyonları
 • Yayınevi Tablosunun Oluşturulması
 • Alt Sorgu Örnekleri
 • Alt Sorgular
 • Group By
 • Ürün Veri Tabanı
 • İlişki Nedir? - İlişki Türleri Nedir?
 • Ürün Takip Projesi Kategori Form Tasarımı
 • İlişkilerin Kurulması
 • Bağlantı Adresinin (Connection String) Alınması
 • Kategorilerin Listelenmesi
 • Yeni Kategori Ekleme İşlemi
 • Kategori Silme İşlemi
 • Kategori Güncelleme İşlemi
 • Kategori Arama İşlemi
 • Ürün Formunun Oluşturulması
 • Ürün Listesi
 • Kategorilerin Combobox Üzerinde Listelenmesi
 • Yeni Ürün Ekleme İşlemi
 • Ürün Silme
 • Verileri Datagridviewden Textboxlara Taşıma
 • Combobox ve Numericupdown Araçlarında Dönüşümler
 • Ürün Güncelleme
 • Inner Join Nedir
 • Inner Join Kullanımı
 • C# ile Inner Join Kullanımı
 • İstatistik Formunun Oluşturulması
 • Toplam Kategori Sayısını Bulma
 • Toplam Ürün Sayısını Bulma
 • En Yüksek ve En Düşük Stoklu Ürünler
 • Toplam Beyaz Eşya Sayısı ve Küçük Ev Aletleri Sayısını Bulma
 • Bir Ürüne Ait Toplam Satış Kar Oranı Hesaplama
 • Bir Kategoriye Ait Toplam Satış Karı Bulma
 • Admin Formu ve Tablosu
 • Login İşleminin Veri Tabanı Üzerinden Yapılması
 • Yönlendirme Formu
 • Veri Tabanından Grafiklere Veri Çekilmesi
 • Son Düzenlemeler
 • Kod Metriği Öğrenme

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 301

<p>Müfredatımızın 3.bölümünde C# ile SQL veri tabanını beraber kullanmaya başlayacağız. Farklı geliştirme yaklaşımları kullandığımız müfredatımızın bu bölümünde C# tarafında Dataset, SQL tarafında ise prosedür ve tetikleyici kavramlarına hakim olacaksınız.</p>

 • 22 Kişi Kayıtlı
 • 2 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Dataset Nedir?
 • Yeni Tabloların Oluşturulması
 • Dataset Oluşturulması
 • Müşteri Formu Tasarımı
 • Dataset ile Verileri Listeleme
 • Dataset ile Ekleme İşlemi
 • Dataset ile Silme
 • Verileri Datagriviewden Araçlara Taşıma
 • Dataset ile Güncelleme
 • Dataset ile Arama
 • Prosedür Nedir
 • Satışlar Tablosu İçin Örnek Veri Girişleri
 • Prosedür Kullanımı
 • Satış Formunun Hazırlanması
 • Prosedür ile Satış Kayıtlarının Listelenmesi
 • Prosedürlerde Parametre Kullanımı
 • View Nedir
 • Sihirbaz Üzerinde View Kullanımı
 • Trigger Nedir
 • Stok Tablosunun Oluşturulması
 • Trigger Oluşturma
 • Trigger ile Stok Azaltma
 • Triggerlarda Değişken Kullanımı
 • Satışlar Formunda Ürünlerin Listelenmesi
 • Satışların Dataset ile Listelenmesi
 • Dataset ile Satış Yapma İşlemi
 • Toplam Fiyatın Hesaplanması

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 401

<p>4.Modülde yazılım sektöründe oldukça aktif bir şekilde kullanılan geliştirme yaklaşımlarından biri olan Entity Framework yapısı anlatılmaktadır. Bu bölümde Entity Framework yapısına ait komutları öğrenip bunları veri tabanı işlemlerinde kullanacaksınız.</p>

 • 20 Kişi Kayıtlı
 • 2 Kişi Sertifika Aldı

Ders İçeriği

 • Entity Framework Nedir?
 • Entity Framework Geliştirme Yaklaşımları
 • Projeye DbFirst Modeli Dahil Etme
 • DbFirst ve Modele Genel Bakış
 • ToList Metodu ile Veri Listeleme
 • Add Metodu ile Ekleme
 • Remove Metodu ile Silme
 • Müşteri Güncelleme
 • İstenilen Sütunları Listeleme
 • Ürün Formu Tasarımı
 • Ürün Listesi
 • Kategorileri Combobox Aracına Listeleme
 • Yeni Ürün Ekleme
 • Ürün Silme
 • Ürün Güncelleme
 • İstatistik Panellerinin Hazırlanması
 • Entity Framework Linq İstatistikler 1
 • Entity Framework Linq İstatistikler 2
 • Entity Framework Linq İstatistikler 3
 • Entity Framework Linq İstatistikler 4
 • Entity Framework Linq İstatistikler 5

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 501

<p>Müfredatımızın 5.modülünde yaptığımız işlemleri biraz daha profesyonel ve gerçek hayat taşıyarak N katmanlı mimari prensiplerini kullanıp OOP (Object Oriented Programming) yani nesne yönelimli programlama mantığını somut bir veri tabanı projesi üzerinde öğreneceksiniz.</p>

 • 19 Kişi Kayıtlı

Ders İçeriği

 • N Katmanlı Mimari Nedir?
 • Temel Araç Kullanımları
 • Sınav Not Veri Tabanının Oluşturulması
 • İlişkilerin Kurulması
 • Entity Layer Oluşturulması
 • Data Access Layer Bağlantı Sınıfı
 • Data Access Layer Ders Ekle
 • Business Layer
 • Prensentation Layer Ders Tasarım Formu
 • Ders Ekleme İşlemi
 • Berak Point ile Adımların Takibi
 • Data Access Layer Öğrenci Ekle
 • Business Layer Öğrenci
 • Öğrenci Formu Tasarımı
 • Öğrenci Ekleme İşlemi
 • Data Access Layer Ders Listesi
 • Derslerin Listelenmesi
 • Data Access Layer Öğrenci Listesi
 • Öğrencilerin Listelenmesi
 • Ders Silme İşlemi
 • Öğrenci Silme İşlemi
 • Data Access Layer Business Ders Güncelleme
 • Ders Güncelleme İşlemi
 • Data Access Layer Öğrenci Güncelleme
 • Öğrenci Güncelleme İşlemi
 • N Katmanlı Mimari Prensibine Genel Bakış
 • Şifreleme Algoritmaları
 • Sezar Şifreleme
 • Sezar Şifreleme Uygulaması
 • Sezar Şifre Çözme Uygulaması
 • QR Code Nedir
 • QR Code Oluşturma
 • QR Code Çözümleme

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama

C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama 601

<p>Müfredatımızın son modülünde şu ana kadar öğrendiğimiz bütün konuları kapsayan örnek bir proje uygulamasını SQL veri tabanı alt yapısıyla geliştirerek konuları pekiştirmiş olacağız.</p>

 • 19 Kişi Kayıtlı

Ders İçeriği

 • C# Form ile Örnek Proje Geliştirilmesi
Abone ol C# Form ile Görsel ve Nesne Tabanlı Programlama