Turkcell | Geleceği Yazanlar

C# 101 Bu bölümde .Net platformu ve C# dilinin temellerini anlatacağız. İlk derslerde geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

Kontrol Yapıları

İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

Daha fazla...

Döngüler

Döngüler, programlama dillerinde en çok ihtiyaç duyulan ifadelerin arasında yer alır. Program akışında tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gereken iş süreçleri varsa, bu iş süreçleri döngüler yardımıyla gerçekleştirilir. C# dilinde 4 çeşit döngü vardır:

Daha fazla...

Diziler

Değişkenler, içlerinde tekil veriler tutan yapılardır. Ancak çok sayıda veri üzerinde çalışmamız gereken durumlarda aynı tipteki değişkenleri bir arada tutmamız gerekebilir. Bu noktada, yazılım dillerinin genelinde kullanılan dizi (array) devreye girer.

Bir dizi tanımlamanın genel yazım şekli şöyledir:

Daha fazla...

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

C#, Java gibi bir Nesne Yönelimli Programlama (OOP) dilidir. OOP 1960’lardan bugüne yazılım dünyasını etkisine almış bir metodolojidir. 1970 yılından bugüne kadar geliştirilen birçok dil OOP desteğine sahiptir.

Daha fazla...

Streaming

Stream’ler (akım veya kanal), .NET ortamında dosya okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirir. Bu kanallar byte düzeyinde olup, veri girdisi oluşturan veya çıktı bilgisi elde eden birimlerdir.

Daha fazla...