C# 101 Bu bölümde .Net platformu ve C# dilinin temellerini anlatacağız. İlk derslerde geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

C# Eğitimlerine Başlarken...

Windows Phone 8.1, Microsoft tarafından 2014 yılının Haziran ayında piyasaya sürülen en son Windows Phone sürümüdür. Temmuz 2015 itibariyle genel kullanıma sunulan Windows 8.1 ile birlikte Cortana ve Share Writing gibi özellikler gelmiştir. Windows Phone eğitimine geçmeden önce C# ya da Visual Basic dillerini iyi anlamak ve .NET Framework yapısına hakim olmak gerekir. Bunların yanında sunduğumuz Silverlight'a giriş eğitimi de, Windows Phone 8 uygulama geliştirmeye başlarken sizlere yardımcı olacaktır.

Daha fazla...

Kontrol Yapıları

İlişkisel ve Mantıksal Operatörler

Daha fazla...

Döngüler

Döngüler, programlama dillerinde en çok ihtiyaç duyulan ifadelerin arasında yer alır. Program akışında tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gereken iş süreçleri varsa, bu iş süreçleri döngüler yardımıyla gerçekleştirilir. C# dilinde 4 çeşit döngü vardır:

  • for döngüsü
  • while döngüsü
  • do while döngüsü 
  • foreach döngüsü
Daha fazla...

Diziler

Değişkenler, içlerinde tekil veriler tutan yapılardır. Ancak çok sayıda veri üzerinde çalışmamız gereken durumlarda aynı tipteki değişkenleri bir arada tutmamız gerekebilir. Bu noktada, yazılım dillerinin genelinde kullanılan dizi (array) devreye girer.

Bir dizi tanımlamanın genel yazım şekli şöyledir:

tip diziismi = new tip[elemansayisi];

Daha fazla...

Metotlar

Program yazarken, uygulamanıza iş yaptırabilmek için kod blokları oluşturursunuz. Bu kod blokları birden fazla yerde kullanılmak istendiğinde, aynı kodları tekrar yazmak yerine, yapılan işlemi bir metot olarak hazırlayabilir ve ihtiyaç duyduğunuz yerde metot ismi ile çağırarak çalıştırabilirsiniz. Bu size daha az kod yazma imkanı sağlar. Ayrıca, tek bir noktadan metodun çağrıldığı her yerdeki çalışma mantığında değişiklikler yapabilirsiniz.

Daha fazla...

Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming)

C#, Java gibi bir Nesne Yönelimli Programlama (OOP) dilidir. OOP 1960’lardan bugüne yazılım dünyasını etkisine almış bir metodolojidir. 1970 yılından bugüne kadar geliştirilen birçok dil OOP desteğine sahiptir.

OOP temel olarak, ortaya çıktığı güne kadar süregelen programlama mantığını kökten değiştirmiştir. OOP’den önce kullanılan yazılım metodolojisi, Prosedürel Programlama adı ile anılır. Bu metodoloji, belirli bir yönde ilerleyen kodlar ve iş yükünü hafifletmek için ortak işlerin yüklendiği fonksiyonların çağırılması esasına dayalıydı.

Daha fazla...

Streaming

Stream’ler (akım veya kanal), .NET ortamında dosya okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştirir. Bu kanallar byte düzeyinde olup, veri girdisi oluşturan veya çıktı bilgisi elde eden birimlerdir.

Daha fazla...

Threading

Threading, birden fazla thread’in (iş parçacığı) aynı anda çalışması diye açıklanabilir. Yazdığımız normal bir programlama kodu, tek başına bir thread’dir. Örneğin, büyük bir dosyanın diske yazılmasını sağlamışsak, kullanıcı bu dosyanın diske yazılması bitinceye kadar beklemek zorundadır. Thread kullandığımız taktirde ise, diske yazma işlemini arka planda çalışan bir thread haline getirdiğimizden, kullanıcı beklemek zorunda kalmadan programın başka bölümlerini kullanabilecektir.

Daha fazla...

Xaml

Xaml'in açılımı "EXtensible Application Markup Language" şeklindedir, XML tabanlı çalışır ve XML’in tüm özelliklerini kullanır. XML,  kişilerin kendi sistemlerini oluşturabilecekleri, kendi etiketlerini tanımlayarak çok daha rahat ve etkin programlama yapabilecekleri ve bu belirlenen etiketleri kendi yapıları içerisinde standartlaştırabilecekleri esnek, genişleyebilir ve kolay uygulanabilir bir meta dildir.

Daha fazla...

Algoritmaya Giriş

Herhangi bir programlama dilini öğrenmeye başlamadan önce algoritma kavramını anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Algoritma, belirli bir işi yapmak için izlenen yol anlamındadır. Matematik ve bilgisayar programlamada sıkça kullanılır. Programlamaya başlamadan önce problemin çözümü bulunmalı ve çözüme giden yollar oluşturularak en verimli şekilde sonuçlandırılmalıdır.

Daha fazla...